Druhá procházka po Praze

17.06.2010 01:22

Z Malé Strany „na autobus“

Tras, kudy chodit po Praze, najdete ve všemožných průvodcích přehršel. Tato cesta je „aktuálně pragmatická“, uskutečňuje se v různých variantách na exkurzích do Prahy, kdy studenti mají za téma např. barokní Prahu. Nejen ježdění autobusem po Praze a.d. 2010, kdy je celá Letná a celé Dejvice rozkopané, kdy je stále obtížnější najít rozumnou trasu přejezdu, jestliže např. část výpravy chci vysadit v Dejvicích a část pod Petřínem, ale i problémy s parkováním, nás mají k „návyku“ dopravit se vždy d „Masaryčce“, tj. nádraží Praha střed, kde nejsou problémy s nastoupením do autobusu a odjezdem do Jičína.

Procházka částečně (ale opravdu jen dílčím způsobem) kopíruje Královskou cestu. Samozřejmě pak je tento itinerář zároveň návodem, „šťouchnutím“, jako všechny články tohoto typu, kam se na internetu podívat – po cestě.

Malostranské náměstí
Malostranská beseda
Nově rekonstruovaná budova, pozoruhodný architektonický počin, zvl. znovuobnovení věží.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malostransk%C3%A1_beseda
https://www.matkamest.cz/malostranska-radnice-beseda---pozdne-renesancni-budova.html
Hudební a divadelní klub Malostranská beseda
https://www.malostranska-beseda.cz/cs/klub/program/v-nejblizsi-dobe.html

Karlův most
Dělat tady poznámky o Karlově mostě mi připadá nemístné. Ať si každý přečte nějakou knihu. Kdo na to nemá čas, ať se podívá na fotografie jeho historie a rekonstrukce na Kampě, hned pod schody u Malostranské mostecké věže.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most
Zde též odkaz na: Spor Prahy a památkářů ohledně poškození mostu. Dále
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sochy_na_Karlov%C4%9B_most%C4%9B

Klementinum
Místo, kterému se nevyhnou ti, kteří budou studovat v Praze. Na první pohled prozrazuje jezuitský původ. Místo „Univerzitky“, tedy Národní knihovny, koncertních sálů (Zrcadlová síň), ovšem nádherného sálu studovny, atd. Zajímavé je pojednat prostor u Staroměstské mostecké věže, nádherně opravené, sochy Karla IV., kostela sv. Salvatora etc.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klementinum
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_Salv%C3%A1tora_%28Praha%29

Náměstí Republiky
V posledních letech zásadně rekonstruovaný nejen prostor mezi Obecním domem, Domem U Hybernů, Kotvou a kasárnami Jiřího z Poděbrad, ale i samotné budovy – po nákladné opravě Obecního domu na začátku devadesátých let zásadní proměna kasáren vybudováním obchodního centra Palladium.              
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Republiky_%28Praha%29

Prašná brána, dílo Matyáše Rejska, jeden ze symbolů Prahy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%A1n%C3%A1_br%C3%A1na
Obchodní dům Kotva
ikona své doby, první moderní stavba ve středu Prahy, dnes v částečné rekonstrukci
https://www.od-kotva.cz/
Palladium
https://new.palladiumpraha.cz/

Masarykovo nádraží
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_Masarykovo_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD
https://www.prahamhd.vhd.cz/Draha/masaryk.htm
https://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/146950-masarykovo-nadrazi-nema-koncit-ale-rust.html

Zpět