Donau-City

05.02.2011 17:15

V rozmezí deseti let jsme jeli dvakrát podobnou cestou z Vídně, totiž přes most přes Dunaj a novou částí Vídně, nazývanou Donau-City. Vzpomínám si na někdejší obrázky UNO-City a na jejich pozoruhodnou architekturu vzájemně se pronikajících segmentů několika kruhů, už tenkrát mě tyto stavby zaujaly. Onen dvojí návrat, podruhé navíc v pozdní večer, kdy byly stavby ze skla a oceli rozzářeny přes hladinu řeky, mně dal na vědomí, jakým tempem se původní idea stavební čtvrti rozvíjí. V příštím roce (2012) by měla být – přes všechny potíže či případná zpoždění způsobená hospodářskou krizí – tato část Vídně dokončena.

Donau-City je na německých stránkách Wikipedie popisováno jako nová zástavba ve 22. vídeňském obvodu, nacházející se v blízkosti Dunajského parku s dominantou této části města, Dunajskou věží. „Město ve městě“, sloužící převážně pro administrativní účely, a tvoří je celá řada výškových budov (stručný přehled o nich je i na českých stránkách Wikipedie), které mají završit dvě „věže“ architekta Perraulta (viz samostatný článek o něm v této sekci). Možnost vybudovat toto město umožnila regulace Dunaje v sedmdesátých letech a vytvoření nového výpustného ramene s názvem Nový Dunaj (Neue Donau) a Dunaského ostrova. Podle názvu ramene se také nazývá jedna z nejvyšších staveb v tomto prostoru (Hochhaus Neue Donau).

Donau-City má svůj počátek v uspořádání Mezinárodní zahradnické výstavy v roce 1964, která se konala v areálu později sanované odpadní skládky v prostoru mezi Starým a Novým Dunajem. V roce 1962 bylo započato se stavbou Dunajské televizní věže (Donauturm), výstavní prostor byl nazván Dunajský park (Donaupark). Nedaleko parku byly naplánovány první budovy zde už zmíněného UNO-City, které bylo otevřeno 1979. Spojení s jinými částmi města bylo dosaženo prostřednitvím mostu Reichsbrücke a linie metra U1.

Většího významu nabyla tato část města otevřením kongresového centra Austria Center Vienna v roce 1987. Na základě účasti významných bank na výstavě EXPO v roce 1991 jednala společnost EXPO AG s dalšími subjekty a dospělo se k rozhodnutí o vybudování nového urbánního centra s názvem VIENNA DC, nazývaného rovněž Donau-City. V roce 1992 bylo zahájeno budování infrastruktury, v roce 1995 byl položen základní kámen pro první z výškových budov s názvem Andromeda-Tower.

Rozhodující krok pro výstavbu areálu o ploše přes 17 ha, na které má být v celku vystavěno zhruba 1,7 miliónů m3, byl zahájen.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Donau_City
https://www.viennadc.at/
https://www.viennadc.at/projects_overview.php
https://de.wikipedia.org/wiki/DC_Towers
https://www.dctowers.at/
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/431957/Baubeginn-verschoben
Text vznikl v podstatné míře překladem německých článků na Wikipedii.

Pokračování na adrese
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/veze-v-donau-city/Zpět