Dmitrij Šostakovič / Baletní suita č. 2

20.01.2013 22:00

Charakteristika Šostakovičovy Baletní suity č. 2 bude podobná jako u první v řadě čtyř podobných souborů tanců. Poté, co bylo skladatelova hudba na Kongresu sovětských skladatelů v roce 1948 zlovolně odsouzena jako "formalistická," by Šostakovič v žádném případě nemohl pokračovat ve vytváření rozsáhlých, abstraktních symfonických pláten. Byl nucen, pokud chtěl působit jako skladatel, k výrobě vlasteneckých oratorií, jako Píseň o lesích (1949), populární filmové hudby založené na životech sovětských hrdinů, jako Mičurin (1948) a sérii neproblematických, zábavných baletních suit. Dnes bychom je mohli vnímat takřka jako jakousi sovětskou „populární hudbu“.
Druhou z těchto baletních suit, sestavil a uspořádal, stejně jako první, Lev Atovmjan v roce 1951. Hudba je opravdu lehká, zábavná až po hranici banality, zkrátka maličkosti. Samozřejmě nás napadne, že takovou banální hudbu skládali i jiní skladatelé. Pozoruhodná věc je nicméně – a patřičná dávka ironie osudu, že mnohé v této suitě je převzato z baletu skladatele z roku 1935 Průzračný potok, právě z toho díla, které bylo odsouzeno v Pravdě v roce 1936. Recyklovány a znovu jmenoval, však, hudba, úžasně, se stal přijatelný strany.
Druhá baletní suita zahrnuje šest částí s názvy: Valčík, Adagio (původně Průzračný potok), Polka (původně Jazzová suita č. 1), Sentimentální romance (z filmu Pohádka o popovi a jeho dělníku Baldovi, orig. A. S. Puškin 1830, u nás přeložil např. František Halas, film nikdy nedokončen, 1936) , jaro Walčík (původně Mičurin), a Finale.

https://www.allmusic.com/composition/ballet-suite-no-2-for-orchestra-assembled-by-atovmyan-mc0002355746
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_the_Priest_and_of_His_Workman_Balda_%28film%29

https://www.youtube.com/watch?v=PwxAYAYfNq8 1
https://www.youtube.com/watch?v=gjbuCpfAVPk 2
https://www.youtube.com/watch?v=-HO4vwvufvI 3
https://www.youtube.com/watch?v=rYauEvfkHBs 4
https://www.youtube.com/watch?v=e12IMG3uhu0 5
https://www.youtube.com/watch?v=4P6eiBGK01w 6

 

Zpět