Didgeridoo

18.09.2012 20:58

Didgeridoo
Podivuhodné hudební nástroje

O tomto nástroji nemusím moc psát. Poměrně široká hudební komunita v Česku a webové stránky o nástroji, jeho výrobě, koncertech, performerech atd., které provozuje Jan Vlach, skýtají přehršel informací. Poznamenám jen dvě věci. První, že kdysi kamarád Čech, který se usadil v Austrálii, mi přinesl ukázat nástroj i informace nejen o domorodé hudbě, ale celé problematice abordžínců, jejich postavení a kulturních souvislostech, takže jsem měl malý „náskok“. Druhá, možná by stálo za úvahu porovnat tyto nástroje, které získaly u nás tak velkou oblibu a přenesly se do nových kulturních kontextů (hráči spolupracují třeba s Filharmonií Hradec Králové či jazzovými soubory), se zdejším domácím nástrojem srovnatelným velikostí a i tak trochu principem, totiž alpským rohem. Samozřejmě technika je jiná, ale onen dlouhý, táhlý tón, který – skočím-li do zcela jiné oblasti hudby, popř. umění – je vlastně „minimalistický“.

Nástroj, který je spojen nejen s určitým typem hudby, ale je i symbolem celé jedné kultury, to znamená i určitých životních postojů, způsobu myšlení, přístupu k přírodě atd. atd. – jako by tím zvukem byl spojen se samotnou božskou podstatou země, jak si ji oni původní hráči na něj představují, a jak se určitě přenáší i mimo tuto komunitu, můžeme studovat na níže uvedených stránkách. Pokud bychom záběr chtěli rozšířit, je i mimo český web množství dalších zdrojů, které mohou být východiskem.

České stránky o didgeridoo
https://www.didgeridoo-art.cz/
Didgeridoo na Wikipedii
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=iDvva_WCo-I
https://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE
https://www.youtube.com/user/ididjaustralia?feature=watch
Minimalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Minimalismus_%28hudba%29
Alphorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Alphorn

Zpět