Dětenice

25.04.2012 18:16

Areál, zahrnující někdejší barokní zámek, pivovar, restauraci a nově i hotel jakožto komerční projekt soukromého podnikatele. Prý zde zažijete středověký program ve středověké krčmě (kdo zde byl, vypráví o tom, jak se hází kosti za hlavu a o zvláštních zvycích obsluhy, je to jakási simulace někdejších dob řekl bych ve formátu dnešní „atraktivní“ zábavy), na webových stránkách je (duben 2012) inzerováno je upalování čarodějnic, piráti a jejich otrokyně, tedy skutečná dražba krásných otrokyň (doprovázeno obrázkem dívky umístěné v kládě), své umění předvede fakír Petr Braun-Al Dahar se svým hadem atd., tedy není divu, že celý rezort je a hotel je je zařazen mezi unikátní hotely světa „Unusual & Unique Hotels of the World“.
Přiznám se, že to vůbec není můj šálek čaje, ale stejně tak neupírám komukoli, aby využil lákavé nabídky, která opravdu funguje, protože široko daleko nejen kolem Jičína jsou umístěny reklamní tabule s pozváním do Dětenic, obce, která předtím byla jen jednou z desítek jiných vesnic v okrese. V pohledu „valdštejnském“ je to vlastně jedna poloha vévody, totiž schopnost zrealizovat nějaký projekt, a ovšemže na komerční bázi. O Valdštejnovi samém se dozvíme na zmíněných webových stránkách, tedy přesněji o celém rodu Valdštejnů, jimž Dětenice zprvu patřily, a posléze následovala celá řada historických peripetií. Obec Dětenice slaví v tomto roce (2012) dvojí výročí
- 960. výročí od první písemné zmínky o obci Dětenice (1052) a 660. výročí od nejstarší písemné zmínky o lokalitě Osenice (1352).

https://www.zamekdetenice.cz/historie
https://www.obecdetenice.cz/

Zpět