Desava / Dessau

16.05.2012 00:01

Desava / Dessau
místa Albrechta z Valdštejna

U německého města na soutoku řek Mulda a Labe, dnes v zemi Sasko-Anhaltsko, proslulého jinak v historii umění budovou Bauhausu, postavenou v roce 1926 podle plánů tvůrce této architektonické školy a vizionáře avantgardního umění Waltera Gropia, proběhla v době, kdy město začalo zažívat hospodářský rozmach (od konce 16. století), u mostu přes Labe, který se v době třicetileté války stal místem přechodu vojsk všech zúčastněných stran, bitva, která byla prvním vítězstvím Albrechta z Valdštejna.

Článek na serveru referáty-seminárky.cz, který je, jak říká jeho autor, překladem z německé či anglické Wikipedie, říká o této bitvě následující (více zde):
Bitva u Dessavy byla jednou z prvních bitev tzv. dánské fáze třicetileté války, konaná dne 25. dubna 1626. V této bitvě se proti sobě postavila císařsko ligistická vojska vedená vrchním velitelem Albrechtem z Valdštejna s protestantská vojska vedená Petrem Mansfeldem, který padl do léčky, ztratil třetinu vojska a prohrál.

Jako první vyrazil Mansfeld na počátku jara 1625. Valdštejn se o jeho postupu dozvěděl velmi brzo a urychleně vyrazil se svoji armádou, čítající okolo 20 000 vojáků, k Desavě a také vytvořil předmostí na východním břehu Labe. Obě strany se setkaly nedlouho na to 25. dubna 1626 a Mansfeld jako první zaútočil na Valdštejnovy pozice. Mansfeld se pokusil prorazit přes most, ale podcenil sílu nepřítele, který byl zčásti dobře skryt. Všechny Mansfeldovy útoky se setkaly s tuhým odporem obránců a dopadly neúspěšně. V této chvíli rozvinul naplno Valdštejn léčku, kterou připravil a vydal rozkaz k útoku jeho jízdy, která se do té doby boje neúčastnila, na Mansfeldův bok. Na konci bitvy, když Mansfeld velel k ústupu, ještě v jeho táboře došlo k výbuchu vozu se střelným prachem, což ještě umocnilo zmatek mezi ustupujícími žoldnéři. Během bitvy a ústupu ztratil Mansfeld okolo 4000 životů. Celá bitva trvala šest hodin.
(Teď vidím, že tento text je, i s pravopisnými chybami, které jsem zde opravil, i na české Wikipedii.)

Na webu jsem šel fiktivní deník vojáka jedenáctého pluku, vedeného generálem Albrechtem z Valdštejna (Více zde: https://souboj-pisalku.webnode.cz/news/eclipse-bitva-u-dessavy/)

Zdroje tohoto textu a další odkazy:
https://referaty-seminarky.cz/bitva-u-dessavy/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Desavy
https://souboj-pisalku.webnode.cz/news/eclipse-bitva-u-dessavy/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Desava
Německé články
https://de.wikipedia.org/wiki/Dessau
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Dessau
https://de.wikisource.org/wiki/Abbildung_neben_kurtzem_Bericht_welcher_gestalt_der_Hertzog_zu_Friedland_die_Man%C3%9Ffeldische_Armee_von_der_Elbbrucken_zu_Dessa_abgetrieben (uvedeno bez transkripce, jak napsáno historickou němčinou)


 

Zpět