Comedian Harmonists

09.05.2014 16:10

Comedian Harmonists
kouzlo starých šlágrů/nahrávek

Asi každý zná Kocourkovské učitele, i kdyby si ve starých českých filmech třeba neuvědomoval, že ti, co zpívají, je právě soubor s tímto jménem. Každá doba má své interprety v podobě vokálních těles, později to byli Le swingle singers a u nás Linha singers. Každé přirovnání kulže, ale Comedian Harmonists je ten mezinárodně známý berlínský soubor, který lze právě ke Kocourskovským učitelům přirovnat. Soubor, který působil v létech 1927 – 1935 byl ovšem skvělý, měl i dva přímé následovníky, Meister-Sextett v Německu a Comedy Harmonists v evropském a mimoevropském kontextu.

Soubor byl založen v bytě Harryho Frommermanna (Stubenrauchstraße 47) v Berlíně Friedenau. Inspirován americkou skupinou The Revelers vytvořil Frommermann, který právě dosáhl plnoletosti a který neměl žádné akademické hudební vzdělání. 18. prosince 1927 dal Frommermann inzerát do berlínských inzertních novin, na který se přihlásilo sedmdesát mužů. Prošel jediný, Robert Biberti, který měl působivý bas a kromě toho slabost pro The Revelers. O pár dní později Biberti přivedl další dva kolegy z Velkého divadla (Großes Schauspielhaus), Bulhara Ari Leschnikoffa (1. tenor) a Poláka Romana Cycowského (baryton). Do souboru, jak vystupoval na začátku své kariéry, scházel už jen jeden zpěvák, tím se stal Walter Nußbaum, vzápětí ovšem vystřídán Erichem Collinem, nu a pak tu byl ještě klavírista Erwin Bootz, Ariho kamarád. Od 1. dubna 1928 se soubor smluvně nazýval Melody Makers.

Herečka němého filmu Asta Nielsen chlapcům dala k dispozici hudební salón ve svém bytě v Kaiserallee. Předtím chlapci tvrdě zkoušeli, přitom ale měli příjmy jen z příležitostných prací, takže na tom nebyli finančně nijak dobře. V roce 1928 měli vystupovat v berlínské Scale. To se ale příliš nepodařilo, protože se ukázalo, že jejich styl neodpovídal představám návštěvníků tohoto proslulého varieté. V pozdním létě se měla konat druhá předváděčka u agenta Bruno Levyho, který byl příbuzný s Frommermannem. Levy si soubor poslechl, zvedl telefon a zavolal berlínskému králi varieté Eriku Charellovi, kterému zpěváci předvedli znovu celý svůj repertoár. Charell učinil nabídku, kterou k překvapení souboru Levy odmítl. Šel k Charellovu největšímu konkurentovi Hermannu Hallerovi, který byl od roku 1923 ředitelem paláce Admiral. Nakonec ale skončili přece jen u Charella, který nabídl gáži za večer 16 říšských marek a navrhl název souboru Comedian Harmonists.

První vystoupení bylo 28. září 1928 v Hallerově Velkém divadle (Großes Schauspielhaus) v revuální operetě Casanova. Kapacita sálu byla 3000 sedadel. Kus byl plánován do konce února 1929. O pár týdnů později měli Comedians další angažmá a brzy měli nabídky ode všech prvořadých podniků v Berlíně. 1. března se konalo první mimoberlínské představení v Hamburku, v tamějším Hansa-Theater, následoval Kolín n. Rýnem, Lipsko. Tady došlo k průlomu, publikum bylo nadšené a Comedian Harmonists se stali součástí velkého revuálního programu. 18. prosince 1929 měli i svoje první vystoupení v rozhlase – Funk-Stunde Berlin (první rozhlasový vysílač v Berlíně).

Při vší popularitě, gramofonových nahrávkách atd. stále ještě nebyli všeobecně známi po celém Německu. Bylo tedy na místě uspořádat turné, zároveň ale představovalo velké riziko pro pořadatele pronajímat sály, museli tedy toto riziko podstupovat sami. Jako první místo bylo vybráno Lipsko, kde měli před nedávnem úspěch. Brzy bylo prosté uveřejnit prostě noticku o vystoupeních, drahá reklama nebyla třeba, většinou byly sály vyprodány. K tomu přibylo angažmá v ještě mladém zvukovém filmu a příjmy souboru se zvyšovali, podle vzpomínek Cycowského měl každý člen v nejlepších letech souboru ročně čtyřicet až šedesát tisíc marek. Podle smlouvy se dělili všichni rovným dílem.

V roce 1932 vystoupili Comedian Harmonists v Berlínské filharmonii, která nebyla určena právě pro zábavní hudbu. Konzervativní publikum ale nemělo žádný problém a 2 700 posluchačů aplaudovalo s nadšením.

První gramofonové nahrávky z roku 1928 pro Grammophone nebyly uveřejněny, stalo se tak až s následujícími pro label Electrola, dceřinou společnost Grammophone. Následovala roční smlouva pro Odeon, dceřinou společnost koncernu Carla Lindströma, která po 19 deskách nicméně nebyla prodloužena. Nakonec byla podepsána smlouva s Electrolou na 30 desek ročně. Do roku 1935, kdy se s touto nahrávací společností rozešli, natočili 69 gramofonových desek. Známé tituly: Ein Freund, ein guter Freund; Veronika, der Lenz ist da; Marie, Marie!; In einem kühlen Grunde; In der Bar zum Krokodil. Důležitá nahrávka byla také Happy Days Are Here Again. Jiné, z roku 1934 jsou klasika: Komm’ im Traum / Das alte Spinnrad (EG #3047) či Mein kleiner grüner Kaktus / Lebe wohl, gute Reise (EG #3204).

Se 150 vystoupeními ročně v roce 1933 dosáhli Comedians vrcholu, přišla jiná doba, totiž tři ze souboru byli „neárijci“, což byl důvod pro vypovězení smlouvy už sjednaných koncertů. Už v roce 1934 vyrazil soubor na zahraniční cesty, které byly pro ně jedinou další možností existence. Dánsku a Norsku následovaly USA, kde vystupovali společně s Boswell Sisters a tehdejším nejpopulárnějším orchestrem Paula Whitemana. Řešením zákazů na domácí půdě bylo rozdělení skupiny a vytvoření nového souboru, od listopadu 1935 vznikl nový soubor, „Das Meistersextett“, který existoval do roku 1941. Druhá část existovala nadále jako Comedy Harmonists. V roce 1948 se v Americe vytvořila kolem Collina následnická skupina. Podrobněji by bylo lze (zhruba v rozsahu tohoto příspěvku) rozšířit informace o souvislostech tohoto vývoje podle německé stránky Wikipedie, kde jsou zaznamenány podrobněji i jednotlivé nahrávky.

https://de.wikipedia.org/wiki/Comedian_Harmonists

Wochenend Und Sonnenschein
https://www.youtube.com/watch?v=-ey9wYTOgew

In einem kühlen Grunde
https://www.youtube.com/watch?v=XkOJdk4FMWg

Wenn der Wind weht über das Meer (Když vítr vane přes moře)
https://www.youtube.com/watch?v=Qcfkc1azCCM

Ali Baba
https://www.youtube.com/watch?v=2I0nNx_8AVo&list=RDQcfkc1azCCM

Storm Weather (Bouřlivé počasí)
https://www.youtube.com/watch?v=eVfH8li3GpE&list=RDQcfkc1azCCM

Liebeslied
https://www.youtube.com/watch?v=xJpt19x9aB8&list=RDQcfkc1azCCM

Veronika, der Lenz ist da (Veroniko, Lenz je tady – jeden z nevětších šlágrů té doby)
https://www.youtube.com/watch?v=JRP1XAOM-nQ

Ungarischer Tanz Nr. 5, Johannes Brahms)
https://www.youtube.com/watch?v=05HlvwoduIQ

Puppenhochzeit
https://www.youtube.com/watch?v=c5XNUFXwtiA

Zpět