Collegium musicum Český ráj / František Doubravský

09.03.2018 12:45

Collegium musicum Český ráj / František Doubravský
lomnické hudební nebe

Komentář k tomuto albu se bude poněkud lišit od těch ostatních, u nichž procházím některé z nahrávek, které se mi v posledních zhruba dvaceti letech z nejrůznějších zdrojů nahromadily a v nichž si tímto způsobem „dělám pořádek“, tzn. buď se k nim vracím, nebo je dokonce po delší době teprve zbavuji prodejní fólie, a krátkým textem zprostředkovávám informace či dojmy zájemcům o mé příspěvky. V tomto případě se tyto dojmy vážou bezprostředně k nahrávání alba – jsou to vzpomínky z kostela sv. Jiljí a faře naproti němu v Železnici u Jičína, kde tyto nahrávky vznikly. Jak je zřejmé při četbě údajů o natáčení na zadní straně sleeve note, je tu moje jméno mezi houslisty, kteří se, spolu se všemi ostatními hudebníky a zpěváky a pod vedením Zdeňka Zahradníka, Jiřího Zahradníka a Petra Tomeše na zrodu alba podíleli. Když se dívám na datum nahrávání, 15. a 16. září 2001, uvědomuju si, že to byla doba, kdy ještě nebylo zdaleka samozřejmé, aby amatérský soubor, jímž Collegium musicum Český ráj bylo/je, měl profesionální nahrávku.

Byla to ale mimořádná situace. Ocitáme se v prostředí, které jsem později nazval „lomnické hudební nebe“, vedoucí souboru doc. Jiří Zahradník se zasloužil o nastudování materiálu místního skladatele, jehož jméno bylo už předtím známé, ale jehož dílo bylo, dá se říci jakýmsi zázrakem, právě v té době objeveno, bratr Jiřího Zahradníka, vědce, který pro potěšení nastartoval druhou, hudební kariéru, byl/je skladatel a hudební režisér. Jak se můžeme dočíst i v Hudební historii města Lomnice nad Popelkou, diplomové práci Olgy Kolové na PF Univerzity Hradec Králové (2008), přístupné v lomnickém muzeu, na otázku autorky, co Jiřího Zahradníka vedlo k založení souboru Collegium musicum Český ráj, odpověděl, že po zániku Podkrkonošského symfonického orchestru Zdeňka Fibicha, řízeného Jiřím Matlasem, v roce 1990, se sešlo několik jeho bývalých členů s úmyslem pokračovat v provozování vážné hudby. První veřejné vystoupení bylo v roce 1991.

Collegium musicum Český ráj představuje významnou kapitolu nejen v místní historii města vzhledem k tomu, že je důležitým článkem v kontinuitě takřka stoletého orchestrálního hraní v Lomnici nad Popelkou. Album, o němž pojednává tento příspěvek, je druhým z řady alb s dílem lomnického rodáka Františka Doubravského, jemuž předcházelo první v roce 1999 , natočené v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor v hudební režii Radka Rejška. Pak následovalo ještě třetí CD, natočené v roce 2005 k 15. výročí založení souboru, a čtvrté, natočené v roce 2007 a obsahující kromě skladeb Františka Doubravského rovněž skladby jeho otce Ferdinanda Doubravského.

Album, o němž pojednává tento příspěvek, považuje doc. Zahradník za „jeden z nejvýraznějších vrcholů souboru“. Obsahuje tyto skladby:

Missa pastoralis – Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona nobis
Missa solemnis – Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona
Requiem Es dur – Requiem, Dies Irae, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Requiem
Te Deum laudamus

Údaje o nahrávce

Housle: Miroslava Jeřábková, Ondřej Koláčný (sólo), Lenka Krausová, Eva Mikulová, Jan K. Čeliš
Viola: Lenka Krausová
Violoncello: Marta Klapková
Kontrabas: Roman Mlejnek
Flétna: Eva Pavková
Klarinety: Josef Karmášek, Jan Vávra
Trubky: Jiří Krysl, Radek Rejšek
Tympány: Milan Včelák
Varhany: Jan Steyer

Soprán: Lucie Bártová, Marie Brázdilová, Romana Kotulová, Radmila Makovcová (sólo)
Alt: Vlasta Barochová, Zdena Lokajová, Lidmila Mrázková, Eva Pavková, Věra Pochopová, Šárka Trejbalová (sólo)
Tenor: Matěj Bárta, Antonín Brázdil, Jan Koťátko (sólo), Stanislav Pochop
Bas: Pavel Hrdina, Tomáš Mikule, Alois Stehlík, Jiří Zahradník (sólo), Libor Zikeš

Dirigent: Petr Tomeš Turnovský
Hudební režie: Zdeněk Zahradník
Zvuková režie: Jan Zahradník

Cover foto: Matěj Bárta, Jaroslav Vávra
Text: Jiří Zahradník
Cover design: Matěj Bárta
Vydal: Music Vars

K  souboru je třeba dodat, že jeho obsazení bylo v provozní praxi Collegia proměnlivé (výchozí základní sestava bylo smyčcové kvarteto, později byl vytvořen pěvecký sbor), vedle stálých členů byli k takovým projektům, jako bylo toto natáčení, přizváni spřátelení hudebníci (tak například u pultů v houslích jsme se setkali s Ondrou Koláčným z Jičína my dva).

Zajímavé jsou informace o skladateli a skladbách, které obsahuje nahrávka, v textu doc. dr. Jiřího Zahradníka. Vybírám některé pasáže:

František Doubravský
Ve snaze zpřístupnit alespoň malou část velkého hudebního odkazu skladatelova díla, studuje a provádí komorní soubor Collegium musicum Český ráj také skladby Františka Doubravského a nahrává je na CD. První kompaktní deska, vydaná v roce 1999, obsahuje vedle malé chorální mše (Missa choralis) především duchovní árie a flétnová dueta. Náplní tohoto druhého kompaktu jsou závažná duchovní sborová díla s doprovodem orchestru. Skladatel nenapsal partituru žádného z nahraných děl. Společně s provozovacími materiály ji vytvořili a revidovali Jiří Zahradník (Missa Solemnis, Missa Pastoralis a Te Deum) a Antonín Brázdil (Requiem) podle autografů, deponovaných v soukromém archivu. Zřejmě jedině dík tomu se zachovaly do současnosti. Skladatelovo rodiště město Lomnice nad Popelkou si je vědomo hudebního odkazu Františka Doubravského a den jeho narození – 7. únor – vyhlásilo „Dnem hudby F. Doubravského“.

Missa solemnis (Slavnostní mše) v D dur byla komponována v roce 1840 na latinský text pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany. Nedostatek archivních materiálů dnes neumožňuje představu o počtu orchestrálních nástrojů a pěvců v době vzniku díla. Složka, v níž je deponován skladatelův autograf, obsahuje pro každý nástroj i zpěv pouze jediný part. Opisy, ať už nástrojové nebo pěvecké, zde nejsou. Je pravděpodobné, že to byla právě tato měš, při jejímž provedení v roce 1871 v Lomnici hrál na varhany Bedřich Smetana a barytonové sólo zpíval skladatelův syn Petr, tehdy sólista opery Prozatímního divadla. V novodobé premiéře bylo dílo provedeno v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou v únoru 2001. Dramaturgie souboru se co nejvíce snažila uvést dílo v takovém nástrojovém i pěveckém obsazení, v němž bylo zřejmě provázeno v době svého vzniku.

Requiem Es dur (Mše za zemřelé) pochází z roku 1830 a je autorovou šestou z 13 smutečních mší. Dvě z nich jsou komponovány na český text, zbývající jsou latinské. Requiem Es dur zaznělo v novodobé premiéře v roce 2000 v Tylově divadle v Lomnici nad Popelkou.

Missa pastovalis (Vánoční mše) nese v autorově seznamu mší číslo 22 a pochází z roku 1828. Vyniká typicky českou melodikou, připomínající vánoční koledy. Skladatel však jejich melodii nepřebírá ani neimituje. Sbor doprovázejí pouze smyčce, dva klarinety, trubka a varhany.

Te Deum laudamus (C dur) (Tebe, Bože, chválíme) pro smíšený sbor, orchestr a varhany, vzniklo v roce 1836. Toto radostné dílo je stálou součástí repertoáru souboru Collegium musicum Český ráj a je všude přijímáno s mimořádným zájmem. V novodobé premiéře zaznělo v únoru 2001 na koncertě v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou.

Z diplomové práce Olgy Kolové přejímám na závěr ještě informace o prezentaci nového alba na veřejnosti.
2. února 2002 proběhl slavnostní křest, kterého se účastnili Jaroslav Krček a starosta Vladimír Mastník, na pořadu byly tyto skladby: Vánoční mše, duet Ave Regina, dvě arie pro soprán, kantáta Te Deum laudamus, orchestr řídil Petr Tomeš. O nahrávce promluvil umělecký vedoucí souboru doc. Jiří Zahradník, o autorovi Radek Rejšek, profesor Pražské konzervatoře.

Odkazy
Album

https://eshop.fermata.cz/vazna_hudba/frantisek_doubravsky
Collegium musicum Český ráj
https://www.kislomnice.cz/collegium-musicum-cesky-raj/ms-1031/p1=1031
Text doc. Jiřího Zahradníka
https://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/3ab6cc84ab61cf27c1256c370073381e?OpenDocument
 

Zpět