Chráněné krajinné oblasti v Česku

10.08.2011 19:21

Chráněná krajinná oblast je označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než mají národní parky. CHKO je tedy v Česku podstatně více než národních parků: ty jsou čtyři (srv. zvláštní článek), chráněných krajinných oblastí je v současnosti dvacetpět. Mohl bych postupovat od toho mně nejbližšího – CHKO Český ráj, tomu je na těchto stránkách věnována samostatná složka. Jinou možností je jít na to podle „významu“, to je ale samozřejmě diskutabilní, jaký pak udělat výběr atd.. Další podle data vzniku, případně podle velikosti/rozlohy. To by určitě mělo určitý smysl, přinejmenším jako zjištění, v jakých intervalech, případně soubězích byly jednotlivé CHKO vyhlašovány. Např. v roce 1976 (19. března, tedy opravdu „najednou“) byly vyhlášeny CHKO České středohoří, CHKO Kokořínsko CHKO Lužické hory a CHKO Pálava, podobně 1991 (27. března, čili čerstvě po Listopadu jako součást závažných společenských změn) CHKO Broumovsko, CHKO Poodří, a CHKO Železné hory. Nejstarší byla CHKO Český ráj, nejnověji (2005) CHKO Český les. Nakonec jsem se rozhodl projít je abecedně a datum vyhlášení uvést v závorce za názvem. V tomto článku vezmu první tucet:

CHKO Beskydy (vyhlášena 1973)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Beskydy
https://www.beskydy.cz/Content/default.aspx
https://beskydy.org/ (pěkné stránky)
https://www.ceskehory.cz/beskydy/
CHKO Bílé Karpaty (1980)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_B%C3%ADl%C3%A9_Karpaty
https://www.bilekarpaty.cz/
https://www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/bile-karpaty/o-sprave-chko/!ut/p/c5/hc_LboMwEAXQL6psQ3gtDQbzSBogIMCbiiTUcjF2W6oq4etLdlGrqDPLo6uZCxhYV_XfgvdfQqteghYw-2W_LTwrsjaQejWGSeaFdnkgyM2M1bt7r0xr9drEfh0YkKJ_0ilgXOrjeqchp_FCNOYkJOW8-FDGRyPdJ1SE6UHjcBfLp0k519wf4akwO67JpCphfbZLXkhHwoQq1Ihhs32jcM4Co2sVOrOra1C2XFA-i2j-OLs1CXJZ2vzV2WkzAs2t78MPYeX89r_9bg4fDIbgOdbTAN6ndhnG0v0BC3WUfQ!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.erbbk.sk/main.php?r=1
https://www.slovacko.cz/lokalita/6478/
CHKO Blaník (1981)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Blan%C3%ADk
https://www.blanicti-rytiri.cz/vylety.php?curmenu=123
https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=631
CHKO Blanský les (1989)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Blansk%C3%BD_les
https://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_blales.htm
https://www.mujkraj.cz/
CHKO Broumovsko (1991) https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Broumovsko
https://www.broumovsko.cz/
https://www.broumovsko.net/
CHKO České středohoří (1976)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD
https://www.ceskestredohori.cz/
CHKO Český kras (1972)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%BD_kras
https://www.cesky-kras.cz/
https://www.ceskykras-foto.cz/
CHKO Český les (2005)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%BD_les
https://ceskyles.dakam.cz/
CHKO Český ráj (1955)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%BD_r%C3%A1j (odkazy opakuju pro úplnost, podrobněji mnohé jinde)
https://www.cesky-raj.info/
CHKO Jeseníky (1969)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Jesen%C3%ADky
https://www.ejeseniky.com/
https://www.npjeseniky.info/index.html
https://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=615585
https://www.jeseniky.org/
CHKO Jizerské hory (1967)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Jizersk%C3%A9_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizersk%C3%A9_hory
https://www.jizerky.eu/
CHKO Kokořínsko (1976)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Koko%C5%99%C3%ADnsko
https://www.kokorinsko.net/
https://www.kokorin.cz/cile.htm

Obecně o chráněných krajinných oblastech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast
Mapa CHKO v Česku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CHKO%2BNP_Czech_map.png

Zpět