Chráněné krajinné oblasti v Česku / II

12.08.2011 17:12

(dokončení přehledu CHKO u nás s odkazy k zevrubnějšímu prozkoumání)

Článek je pojat jako nejstručnější přehled bez dalších komentářů (např. k pojmům, které by se nabízely u Labských pískovců vs. České Švýcarsko vs. Česko-saské švýcarsko vs. Děčínské stěny, vztahy mezi CHKO a národním parkem atd.). Ty si můžeme ponechat u případných jednotlivých článků k chráněných krajinných oblastech.

CHKO Křivoklátsko (1978)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_K%C5%99ivokl%C3%A1tsko
https://www.krivoklat.cz/
https://www.mestys-krivoklat.cz/
https://www.krivoklatsko.cz/cz/
https://www.rakovnicko.info/
https://www.brdy.info/
CHKO Labské pískovce (1972)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Labsk%C3%A9_p%C3%ADskovce
https://www.ceskesvycarsko.cz/
https://www.region-ceskesvycarsko.cz/
CHKO Litovelské Pomoraví (1990)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Litovelsk%C3%A9_Pomorav%C3%AD
https://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-display/cyklotrasy/ceska-republika/litovelske-pomoravi/
https://www.kudyznudy.cz/cs/aktivity/2010-04-11-2030-pesi-turistika-za-poznanim-litovel.html
CHKO Lužické hory (1976)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Lu%C5%BEick%C3%A9_hory
https://www.luzicke-hory.cz/
https://www.tschechische-gebirge.de/lausitzergebirge/
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/k-turistika/r-luzicke-hory-a-jestedsky-hrbet/
CHKO Moravský kras (1956)
https://www.moravskykras.net/
Na těchto stránkách mj.
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/tumperek-rudicke-propadani/ , zde i odkazy k článkům o Moravském krasu na Wikipedii
CHKO Orlické hory (1969)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Orlick%C3%A9_hory
https://www.orlickehory.net/
https://www.orlickehory.cz/
https://www.region-orlickehory.cz/
https://www.orlicko.cz/
CHKO Pálava (1976)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_P%C3%A1lava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavlovsk%C3%A9_vrchy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_d%C3%ADlo_Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bstonick%C3%A1_venu%C5%A1e
https://www.toulkypocechach.com/vylet6.php
https://www.ceskehory.cz/mapa/palavske-vrchy.html
CHKO Poodří (1991)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Pood%C5%99%C3%AD
https://www.regionpoodri.cz/
https://www.chkopoodri.infomorava.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=49804
CHKO Slavkovský les (1974)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Slavkovsk%C3%BD_les
https://www.slavkovskyles.cz/
CHKO Šumava (1973)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C5%A0umava
https://www.sumavaregion.cz/
https://www.sumavanet.cz/
CHKO Třeboňsko (1979)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_T%C5%99ebo%C5%88sko
https://www.trebonsko.cz/
https://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=prir/trebon.htm
CHKO Žďárské vrchy (1970)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C5%BD%C4%8F%C3%A1rsk%C3%A9_vrchy
https://www.zdarskevrchy.cz/
https://www.zdarske-vrchy.info/
https://www.vyletnik.cz/turisticke-oblasti/ceskomoravska-vrchovina/zdarske-vrchy/
CHKO Železné hory (1971)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C5%BDelezn%C3%A9_hory
https://zeleznehory.webnode.cz/
https://zelezne-hory.aspone.cz/
https://www.zeleznehory-hm.cz/

Zpět