Chráněná krajinná oblast Jeseníky

11.08.2011 04:07

Chráněná krajinná oblast v pohoří Hrubý jeseník o rozloze 744 km2, vyhlášená v roce 1969. V koncepčním materiálu ministerstva životního prostředí se hovoří o předběžném návrhu vyhlášení Jeseníků jakožto národního parku a rozšíření CHKO o přilehlou oblast Rychlebských hor, která patří geomorfologicky vedle Kralického Sněžníku, Nízkého Jeseníku a dalších útvarů k Jesenické oblasti Krkonošsko-jesenické subprovincie (zkráceně Sudety).
Hory, ve kterých se nejdéle ze všech drží sníh, a jsou proto rájem zimních sportů, jsou i místem báječných letních pobytů a příjemných pěších túr – především tak je vnímám já. Kouzelná hřebenovka v oblasti mezi dvěma sedly, která protínají silnice, totiž Skřítek a Červenohorské sedlo, je vymezována jako Pradědská hornatina s nejvyšším vrcholem Pradědu (Altvater, 1491), který je se svým „novým“ televizním vysílačem pozoruhodnou dominantou celého pohoří s chatou Ovčárnou. Další lokality, které stojí za to: Petrovy kameny přes údolí„naproti“ Pradědu, poutní místo Zlaté Hory s přírodní rezervací Rejvíz, hora Keprník v Keprnické hornatině, první vodoléčebné lázně na světě Lázně Jeseník ve městě Jeseník (bývalý Frývaldov), Velké Losiny se zámkem, místo slavných čarodějnických procesů (román a film Kladivo na čarodějnice) a výrobou ručního papíru, vodopády Bílé Opavy a cesta z návrší Praděda dolů do lázeňské obce Karlova Studánka. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Takto v nejstručnějším přehledu. Hrad Sovinec sice není, striktně řečeno, ve vymezeném prostoru, nýbrž na okraji Nízkého Jeseníku, ale přidejme si ho jako bonus.

Podrobněji
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Jesen%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sko-jesenick%C3%A1_subprovincie
https://www.ejeseniky.com/
https://www.npjeseniky.info/index.html
https://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=615585
https://www.jeseniky.org/

Jednotlivá místa a náměty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prad%C4%9Bd
https://www.praded-info.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zn%C4%9B_Jesen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vincenz_Priessnitz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna
https://www.ejeseniky.com/turistika/hrady-zamky/hrad-sovinec
https://www.dlouhe-strane.cz/
https://www.velke-losiny.cz/
https://www.rucnipapirna.cz/
https://www.carodejnicke-procesy.mysteria.cz/

 

Zpět