Chcete vidět zlatou Prahu?

04.05.2011 15:53

Chcete vidět zlatou Prahu?
Pár knížek Bohumila Hrabala

Výbor povídek z raného období, tedy z knížek, které jsou už dnes i obtížně dostupné, totiž Perlička na dně (1963, zde dle 2. vydání 1964), Pábitelé (1964) a Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet (1965). Výjimkou je próza Láska, poprvé publikovaná ze strojopisu.

Jsou zde tedy povídky – titulní Chcete vidět zlatou Prahu? / Andělský voči / Mambini di Praga / Křtiny 1947 / Podvodníci / Kafkárna / Miláček / Jarmilka / Krsná Poldi / Baron Prášil / Automat svět / Dáma s kaméliemi / Prokopnutý buben / Láska.

Na konci obsáhlá studie Radko Pytlíka (napsaná 1982-83), vypsal jsem si pár poznámek – „Chce zachytit skutečnost v kontrastech života a smrti, krásy a ošklivosti, něhy a drsnosti“ (s. 285), zmínky o naturalistických detailech, surrealismu či neopoetismu, skutečnost, že povídka „Jarmilka“ byla napsána podle Bretonovy Nadji, že mladí básníci (on a Marysko) byli odmítnuti K. Teigem a K. Bednářem, a pak – pro mě nejdůležitější: eidetická paměť (schopnost vrýt si do paměti plasticky celou skutečnost včetně detailů) – to je (jinými slovy) ona konkrétní iracionalita, magická schopnost vnímat realitu totálně, v nejširších kontextech i opticky přiblížených detailech. Zde je jádro programu totálního realismu. Hledání rozmanitosti a bizarnosti světa. Dále Pytlík rozebírá vztah Hrabala ke Skupině 42 (je vzdálený, přestože je společná tematika velkoměstské civilizace, zvl. periférie). Záměrný střet „lyrických“ a „prozaických“ prvků jako základ metody. Princip koláže jako potlačení stylové jednoty a „slepení“ textu z nesourodých celků (rozebráno na próze Mrtvomat). Autor takto postupoval i později různým seskupováním různých textů, a vlastně celé dílo je takovou zvláštní koláží, v níž se přesouvají akcenty na různé příběhové či ideové prvky. Někde je tento postup ještě obnažen (v knize Legendy a morytáty). A pak události v Hrabalově životě v druhé polovině padesátých let, publikace řady knih, princip pábení, proměny prózy na přelomu šedesátých let, zpřítomňování minulosti (teď už to beru jen opravdu zběžně).
Tak, nejlepší je samozřejmě si ty texty přečíst, i když bych je mohl teď tady dále komentovat.

Celá řada jednotlivých povídek je k dispozici na adrese:
https://www.odaha.com/bohumil-hrabal/proza

Zpět