České kvarteto

01.01.2013 16:44

České kvarteto
česká smyčcová kvarteta

Naše koncertní scéna se vyznačovala odjakživa několika doménami, díky nimž se o nás vědělo v hudebním světě. O jednu z nich se postarala výborná smyčcová kvarteta. Těmito větami začíná jeden z komentářů hudebních pořadů Českého rozhlasu o Smetanově kvartetu (z r. 2007). Jemu předcházelo, máme-li hovořit o českých smyčcových kvartetech, která tuto slávu českých hudebníků po celém světě šířila, České kvarteto.

Historické komorní těleso bylo prvním profesionálním komorním souborem v českých zemích (působilo v letech 1892 až 1934, některé zdroje uvádějí rok založení 1891), složeným z významných osobností tehdejšího hudebního života. Dva z tehdejších studentů Pražské konzervatoře byli významní skladatelé (Josef Suk, který hrál part druhých houslí, a Oskar Nedbal, který hrál violový part), jméno jejich pedagogů, ředitele konzervatoře, houslisty Antonína Benewitze a violoncellisty Hanuše Wihana, dnes nesou jiná česká smyčcová kvarteta. Zmíněný Hanuš Wihan po dvou letech vystřídal nemocného zakládajícího violoncellistu Ottu Bergera, z původní sestavy zbývá zmínit primária Karla Hoffmanna. Wihana později nahradil Ladislav Zelenka a Nedbala, který odešel po čtrnácti letech do Vídně, Jiří Herold. Takřka na dvě desetiletí pak České kvarteto hrálo v sestavě Hoffmann, Suk, Herold a Zelenka. Po jedenačtyřicetiletém působení odešel v roce 1933 Josef Suk a smrtí Jiřího Herolda v následujícím roce České kvarteto zaniklo. Můžeme v těchto souvislostech poznamenat, že Ladislav Zelenka po rozpadu Českého kvarteta působil (1934 – 1945) v Českém triu s klavíristou Janem Heřmanem a Stanislavem Novotným, který hrál se Zelenkou už po Sukově odchodu jeho part v Českém kvartetu.

https://www.rozhlas.cz/vltava/vazhudba/_zprava/314389
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kvarteto
https://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/dir/czech_quartet.html
https://www.heroldq.cz/CZ/CZherold.htm

Jednotliví členové souboru
Josef Suk, 4.1.1874 – 29.5.1935, významný představitel české hudby, zeť A. Dvořáka, jako skladatel navázal na jeho tvorbu.

https://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=92385
Hanuš Wihan, 5. 5. 1855 – 1. 5. 1920, profesor Mozartea v Salcburku, sólový violoncellista pražského německého divadla, královské dvorní kapely v Mnichově, přítel Richarda Wagnera, v jehož orchestru v Bayreuthu rovněž hrál, Ferenze Liszta či Richarda Strausse.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hanu%C5%A1_Wihan
Jiří Herold, 16.4.1875 – 13.11.1934, sólový, orchestrální i komorní hráč, působil ve Vídni a Krakově, v letech 1901-1902 koncertní mistr České filharmonie.
https://www.heroldq.cz/CZ/CZherold.htm
Oskar Nedbal, violista, komorní hráč, dirigent a skladatel s dramatickými životními osudy, jako dirigent vystupoval ve všech významných městech Evropy, úspěchy autora baletů, operet a oper slavil ve Vídni, ředitel opery Slovenského národního divadla v Bratislavě; v Českém kvartetu se uplatnil i jako manažer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oskar_Nedbal
Stanislav  Novák, 3.11.1890 – 20.7.1945, český houslista; od roku 1913 člen a v letech 1917–36 koncertní mistr České filharmonie, přítel V. Talicha a B. Martinů.

Hudební nahrávky Českého kvarteta nejsou v kvalitní podobě dochovány, na webu nejsou k dispozici.

Zpět