Česká Händelova společnost

23.12.2018 21:36

Procházím hromádku materiálů, nashromážděných tento rok, některé jsem chtěl dávno zpracovat. Letáček v sépiové barvě s dvěma vloženými pohlednicemi, které by se daly poslat poštou (informace o nic jsou na stránkách společnosti), na obou německý barokní skladatel, jehož si dala do štítu jeho jméno a za cíl propagovat jeho dílo společnost založená v roce 1990. Bohulibý záměr – říkám i proto, že jsem sám také rád hrál i poslouchal jeho skladby (což teď nebudu rozebírat).

Na webových stránkách má Česká Händelova společnost rozepsány „programové záměry“, které jsou v letáčku v bodech rozvedeny (široké spektrum činnosti – od uvádění skladeb, pořádání koncertů, podpory händelovského bádání, hledání spojitosti mezi osobností skladatele a českomoravským regionem, realizace tuzemských a zahraničních zájezdů atd.). Tyto stránky zahrnují rovněž položky „Vydavatelská činnost“ či „Koncertní podniky a přednášky“, důležité jsou rozsáhlé „Odkazy na webu“, kde jsou nejen prokliky k dalším podobným organizacím v Evropě (především Společnost Georga Friedricha Händela v Halle nad Sálou, s níž Česká Händelova společnost udržuje čilé kontakty), ale i k festivalům a dokonce k textům (i historických) knih a dokumentům.

Ty samozřejmě na tomto krátkém upozornění nebudu rozepisovat, uzavřu větou, kterou napsal o více než třísetstránkové knize „Trumf času a pravdy“ Pavla Polky (předseda společnosti, vyšlo 1991) německý politik (v 70. a 80. letech ministr zahraničí) Dr. Hans-Dietrich Genscher: „Triumf času a pravdy“ představuje kulturně a politicky závažné dílo evropského významu.

Odkazy
https://www.haendel.cz/cstart.php
https://www.cbdb.cz/kniha-135427-triumf-casu-a-pravdy-triumf-casu-a-pravdy

 

Zpět