César Franck / Sonáta pro housle a klavír

14.02.2014 21:44

César Franck / Sonáta pro housle a klavír
doporučeno YouTube

Césara Francka, francouzského skladatele belgicko-německého původu, máme všichni zařazeného především jako autora skladeb pro varhany, oratorií či symfonických básní. Jak patrné, má ale pěkné věci i v oblasti komorní hudby. Vedle Sonáty pro housle a klavír A dur, op. 120, z roku 1886 je to ještě pár dalších -    

Grand trio pro housle, violoncello a klavír, op. 6 (1834), 3 trios concertants pro housle, violoncello a klavír fis moll, B Dur, h moll, op. 1 (1839-42), Quatrième trio concertant pro housle, violoncello a klavír h moll, op. 2 (1842) [původně finále op. 1 Nr. 3], Duo pro housle a klavír, op. 14 (1844), Klavírní kvintet f moll (1879) či Smyčcový kvartet D dur (1889).

Sonáta je jedna z nejznámějších děl skladatele, je považovaná za jedno nejzajímavějších děl pro housle a klavír, které kdy byly napsány. Složil ji v šestašedesátém roce svého věku jako svatební dar pro jednatřicetiletého houslistu Eugéna Ysaÿe. O dvacet osm let dříve slíbil houslovou sonátu pro Cosimu von Bülow, dceru skladatele Ference Liszta a také druhou ženu skladatele Richarda Wagnera. Ta však nikdy nespatřila světlo světa. Existují však spekulace, že to, s čím tenkrát skladatel započal, odložil a posléze přepracoval do této skladby.

Sonátu, která měla premiéru  Muzeu moderního malířství v Bruselu, pak měl Ysaÿe v repertoáru dalších čtyřicet let. I později doznala celou řadu verzí – pro violoncello, violu, flétnu, tubu, varhany či sbor, v podobě pro housle a orchestr ji natočil Leonid Kogan, Alfred Cortot ji pak natočil dokonce několikrát na klavír.

Skladba má čtyři věty:

I. Allegretto ben moderato
II. Allegro
III. Ben moderato: Recitative-Fantasia
IV. Allegretto poco mosso

Nahrávku pořídili Krystian Zimerman (klavír) a Kaja Danczowska (housle), natočeno v roce 1981.

https://www.youtube.com/watch?v=djlIRCdZGpA

Info
https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Sonata_%28Franck%29

Zpět