Carlos Chávez

09.03.2018 12:55

Carlos Chávez
música sinfónica

Jméno Chávez je v Latinské Americe jméno snad tak typické jako u nás Novák (možná jsem to trochu přehnal, ale je tu mexický písničkář Christian Chávez, venezuelský politik Hugo Chávez, peruánská politička Martha Chávez, jakýsi boxer či nějací fotbalisté a najdou se i další). Jméno mexického skladatele Carlose Cháveze Ramíreze (1899–1978) uvedl Leonard Bernstein ve svém unikátním cyklu o hudbě, který jsme před desetiletiletími sledovali ještě v Československé televizi (byl dokonce ještě černobílý) a který nyní ČT art opakuje (žel na iVysílání není dostupný, protože to bych doporučil i pro mnohé další použití, třeba ve školách). V osmém z pětadvaceti dílů s názvem Lidová hudba v koncertní síni americký skladatel, autor West Side Story, hovoří o charakteru lidové hudby, její vazbě na národ či skupinu lidí a její jazyk a kulturu, podobně jako tanec, a o tom, jak se tento národní aspekt promítá do charakteru hudby skladatelů různých zemí, u Rachmaninova zní jeho hudba rusky, u Pucciniho italsky a u Gershwina americky (doplnil bych u Dvořáka či Smetany česky). To je samozřejmě zajímavé téma související i s orientací hudby např. v romantismu, v Bernsteinově pořadu jsme nicméně mohli slyšet, jak přímá orientace na lidovou hudbu dostane tvar hudby artificiální, v tomto případě symfonické.

Vzpomenu ještě, jak v jiném díle Bernstein hovoří o tom, jak se hudební motiv rozvíjí a jak nejjednodušší podoba tohoto rozvíjení je opakování a narůstání motivu, který u „primitivní“ hudby je základním principem. Slovo „primitivní“ bych dal do uvozovek či závorky, totiž připojil bych kontextuální otazník – nemá tento termín v americké hudební či kulturní vědě odlišný význam než u nás, kde se užíval (třeba v souvislosti s domorodci) termín kultura „přírodních národů“ (Josef Čapek), posunulo se folkloristické a etnografické vnímání za oněch padesát let, co Bernstein svůj pořad točil, v jaké míře je přesný překlad (všiml jsem si, že některé muzikologické termíny nejsou přeloženy adekvátně našim zvyklostem)?

V latinsko-americké hudbě je zásadní důraz na rytmus, vycházející právě z lidové kultury, a s ním související vyjádření životní energie, s tematickou prací jako u Beethovena či Dvořáka se v podstatě nesetkáme (dokonce bych řekl, že energetická exploze v latinsko-americké hudbě je svým duchem v přímém protikladu ke koncentraci, které je třeba, máme-li sledovat vývoj motivu, který je fascinací pro evropského posluchače). A hudba Carlose Chavéze je charakteristickým příkladem. Slyšeli jsme jeho Symfonii č. 2 – Sinfonia India, tedy Indiánskou symfonii z roku 1936. Ta je zajímavá tím, že v ní jsou užity domorodé nástroje etnické skupiny Jakiů (Yayuiů), severoamerických Indiánů, obývajících jihozápad Spojených států a sever mexického státu Sonora. Jsou známí z knih Carlose Castanedy, v legendárním filmu Sedm statečných, kde je znázorněn jejich jelení tanec.

Charlos Chavéz Ramirez byl skladatel a hudební pedagog, je považován za jednoho z nejvýznamnějších mexických skladatelů 20. století, je známý daleko mimo rodnou zemi. Pro jeho hudbu jsou charakteristické tři zdroje, spojuje vlivy mexické, zvláště indiánské hudby s evropskou Novou hudbou, přičemž se vrací k stylovým prvkům novoklasicismu.

Chávez byl sedmé dítě v kreolské rodině, jeho dědeček byl guvernérem a byl popraven na příkaz císaře Maximiliana v roce 1864, jeho otec Augustín Chávez, vynalezl pluh, který byl používán ve Spojených státech a zemřel, když Carlosovi byly tři roky. První hodinu hraní na klavír mu dal jeho bratr Manuel, k pozdějším učitelům patřili Asunción Parra, Manuel Ponce či Pedro Luis Ozagón, později chodil na hodiny harmonie k Juanu Fuentesovi. Rodina byla často na prázdninách v Tlaxcale, Michoacánu, Guanatajuatu, Oaxace a jiných místech se silným kulturním vlivem původních obyvatel. V roce Chavéz 1916 s přáteli založil kulturní periodikum Gladios, i později pracoval v novinách, pro El Universal v Mexico City napsal za 36 let své činnosti na 500 příspěvků. Po Mexické revoluci a demokratickém zvolení Álvara Obregóna prezidentem se stal, zvláště na základě baletů s aztéckými tématy, jedním z mexických národních skladatelů. V roce 1922 se oženil a strávil líbánky v Evropě, několik týdnů ve Vídni, několik v Berlíně, delší čas v Paříži atd. Pobýval také v New Yorku.

Utvářel hudební život Mexika své doby v různých administrativních pozicích jakožto šéf orchestru či akademický učitel, v roce 1928 se stal ředitelem Mexické národní konzervatoře. V roce 1937 publikoval knihu Toward a New Music, v jedné z prvních, v níž se hovoří o elektronických nástrojích ve vážné hudbě. V roce 1938 dirigoval několik koncertů s NBC Symphony Orchestra, což bylo v době nepřítomnosti jeho regulérního dirigenta Artura Toscaniniho. V roce 1940 produkoval koncerty v newyorském MoMa (Muzeu moderního umění). V letech 1947–1952 vykonával funkci generálního ředitele Akademie krásných umění. V době prvního roku v této funkci vytvořil Mexický národní orchestr, který se stal nejvýznamnějším orchestrem v zemi. V roce 1959 byl zvolen členem Americké akademie umění a věd. V výčtu jeho zásluh bychom mohli pokračovat.

Indiánská symfonie je druhá ze šesti skladeb tohoto žánru, první, Sinfonía de Antigona je z roku 1932, čtvrtá, Sinfonía Romántica z roku 1952, poslední Šestá symfonie z roku 1961. Napsal samozřejmě celou řadu dalších skladeb, mj. Koncert pro klavír a orchestr, Koncert pro housle a orchestr, baletní hudbu, aztéckou hudbou byla inspirována skladba Xochipilli pro dechové kvinteto.

Podrobnější analýzu Indiánské symfonie bychom našli v článku anglické Wikipedie, zajímavé je třeba hned střídání pětiosminového a dvoučtvrťového rytmu v prvním tématu skladby (bohatý materiál je zde doprovázen midi-ukázkami). Lepší je samozřejmě si vše poslechnout v orchestrálním podání.

Leonard Bernstein / O hudbě
https://www.ceskatelevize.cz/porady/877036-leonard-bernstein-o-hudbe/294382506560009-lidova-hudba-v-koncertni-sini/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/877036-leonard-bernstein-o-hudbe/dily/starsi/

Carlos Chavéz
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ch%C3%A1vez

Sinfonia India
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinfon%C3%ADa_india

Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=PMJOblb2nbg
https://www.youtube.com/watch?v=cEJ40UlIweo (lepší nahrávka)
 

Zpět