Carl Michael Ziehrer

30.04.2014 11:28

Carl Michael Ziehrer
Ze staré Vídně

Carl Michael Ziehrer je jedním ze skladatelů, kteří se objevují k zadostiučinění komentátorů na vídeňských Novoročních koncertech z Hudebního spolku vedle příslušníků rodiny Straussů či vedle Josepha Lannera. Zřejmě právem, posluchač si přehršel melodií, které vídeňský skladatel zanechal, může doopravdy užít. Ziehrer byl, podobně jako ostatní, skladatelem velice plodným. Napsal na 600 tanců a 23 operet. A tak i kdybychom se o to pokoušeli, můžeme „projít“ v odkazech jen velmi malý výběr z Ziehrerova díla. Našli jsme řadu valčíků, pochodů či jiných skladeb, a mohli bychom zřejmě pokračovat, v menu YouTube se objevovala další nabídka.

Ziehrer se nejdříve vyučil řemeslu svého otce, kloboučnictví. Naučil se hrát na klavír a v devatenácti letech napsal první vlastní skladby. Carl Haslinger, nakladatel Johanna Strausse, s nímž se znesvářil, vytušil v Ziehrerovi talent a mladého skladatele začal protěžovat, když mu našel učitele dirigování a kompozice. Stal se jím vídeňský skladatel Johann Edmund Hasel, který nastudoval program prvního koncertu a dal Ziehrerovi k dispozici i vlastní skladby. Ziehrer program předvedl v sále Dianiných lázní (Dianabad) ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt (tam byly i některé jiné hudební podniky). Haselova pomoc byla za jeho života držena konsekventně v utajení. Teprve v roce 1903 se podařilo Ziehrerovi objevit pomocí soukromého detektiva inkriminovanou získat partituru z majetku Haselovy vdovy, aby se skutečná účast skladatele neobjevila coby trapná záležitost na veřejnosti.

V roce 1865 byl Ziehrer angažován jakožto Ballregent (cosi jako „ředitel či dramaturg plesů“) v Květinových sálech (Blumensäle) Vídeňské zahradnické společnosti (Gartenbaugesellschaft), kde uváděl i své nové skladby. Po rozmíškách se svými podporovateli opustil Ziehrer Vídeň a přesídlil do Berlína, převzal kapelu Říšských hal (Reichshallen) a stal se dirigentem ve Variété. Spolupracoval s Marianne Edelmannovou z Lince a tu si v roce 1888 vzal. V roce 1884 se Ziehrer stal kapelníkem proslulého 4. pěšího pluku (K.u.k. Niederösterreichisches Infanterie-Regiment Hoch- und Deutschmeister Nr. 4). Tím získal uznání i ve Vídni, kde se chýlila ke konci kariéra Johanna Strausse. Ziehrer dával koncerty po Evropě a také v Chicagu při příležitosti světové výstavy.

Vrcholem Ziehrerovy kariéry bylo v roce 1907jmenování hudebním ředitelem císařských královských dvorních plesů (k. k. Hofballdirektor), funkce, kterou před ním vykonával Johann Strauss otec i syn a Eduard Strauss. Byl poslední, čtvrtý v pořadí. Během světové války nicméně přišel o své jmění a zemřel vlastně v chudobě v roce 1922.

V roce 1944 byl natočen Willi Forstem, rakouským hercem, režisérem, producentem a zpěvákem film „Wiener Mädeln“, jehož název je podle známého Ziehrerova valčíku. Ve vídeňském Prateru má rakouský skladatel pomník, jehož autorem Robert Ullmann (vytvořil jej v roce 1959).

Schönfeldmarsch, op. 422
https://www.youtube.com/watch?v=9_ClROLnKY0&list=RDlvTS4qsNnSI
Erste Liebe (První láska), z operety „Fesche Geister“ (Fešní duchové), zpívá Maria Antonia Harvey
https://www.youtube.com/watch?v=3us7qDRIe-E
Faecherpolonaise
https://www.youtube.com/watch?v=PQ_l5OVdHH4
Tolle Maedel (Báječné děvče), valčík (ačkoli začíná jako pochod), op. 526
https://www.youtube.com/watch?v=eqhd-9OiAB8
Donausagen, valčík
https://www.youtube.com/watch?v=d-2WSPl10Tk
Wiener Luft (Vídeňský vzduch), valčík
https://www.youtube.com/watch?v=VVa37hEaSsk
Wiener Tanzweisen (Vídeňské taneční melodie)
https://www.youtube.com/watch?v=R3mp0UFhrCA
Teuferln (Čertice), valčík
https://www.youtube.com/watch?v=ZDFrXAaYDyc
Diesen Kuss der ganzen Welt (Tento polibek celého světa), valčík, op. 4
https://www.youtube.com/watch?v=ZDFrXAaYDyc
Ich lach´! (Já se směju!), valčík, op. 554
https://www.youtube.com/watch?v=RLK4Hiq_Rbs
O, diese Husaren! (Ó, tihle husaři!), valčík, op. 552
https://www.youtube.com/watch?v=1y8sIF-5vbk
Die Ziehrereien (Škádlení), valčík, op. 487
https://www.youtube.com/watch?v=jkbU6YQBfe0
König von Sachsen (Saský král), pochod, op. 64
https://www.youtube.com/watch?v=jkbU6YQBfe0
Poste Restante, polka, op. 101
https://www.youtube.com/watch?v=8Sq9qWvQeFE
Echt Wienerisch, op. 381
https://www.youtube.com/watch?v=WpKFzFydJFI

Výběr skladeb, ukázky
https://play.google.com/store/music/album?id=B2t42kde64w3a67fkxh35xszx7i&tid=song-Td5h5mdjtootv2pxidezhu4nzhe&rdot=1&rdid=song-Td5h5mdjtootv2pxidezhu4nzhe&partner=ytctb

Zpět