Camille Saint-Saëns / Koncert pro violoncello a orchestr

05.12.2013 21:39

Camille Saint-Saëns / Koncert pro violoncello a orchestr
skladby festivalu České doteky hudby

Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll, op. 33, francouzského pozdně romantického hudebního skladatele Camille Saint-Saënse je, vedle tří klavírních a houslového koncertu jedna z pěti velkých, často interpretovaných skladeb pro sólový nástroj, počítáme-li ovšem jen ty nejvýznamnější; jinak je v široké a pestré nabídce skladeb např. jen klavírních koncertů celkem pět, houslové tři, kromě toho na seznamu Saint-Saënsových skladeb pro sólový nástroj s orchestrem najdeme řadu sonát či jiných samostatných opusů, také pro flétnu či lesní roh, a pak pochopitelně pro sólový klavír či varhany a stejně tak přehršel skladeb pro sólový nástroj s klavírem.

Violoncello zaujímá v díle Camille Saint-Saënse, přestože on sám byl klavírista a varhaník, výsadní postavení. Violoncello obdařil Saint -Saëns bohatě jednak počtem skladeb, jednak noblesou, šarmem a elegancí, jak říká autor jeho portrétu na jednom internetovém zdroji (zde). Nejznámější je jistojistě Labuť, předposlední číslo proslulého Karnevalu zvířat, napsaného mimochodem při druhé z jeho tří návštěv Prahy, tj. v roce 1886 (při první návštěvě 1882 se seznámil s B. Smetanou). Působivou melodii svěřil skladatel právě violoncellu v doprovodu dvou klavírů. 

Violoncellové koncerty napsal dva. První z nich je z roku 1872, tedy z roku, kdy vznikly první velké skladby pro tento nástroj, vedle odborníky vysoce ceněné Sonáty pro violoncello č. 1 c moll, op. 32, napsané v tomtéž roce, první provedení se datuje 1873. Druhý je pozdní dílo, op. 119, zkomponované v d moll v roce 1902. Koncert č. 1 a moll věnoval skladatel svému příteli Augustu Tolbecquovi (1830 – 1919), francouzskému houslaři (autoru knihy L'art du luthier, tedy Umění houslařství, vyšla 1901 v Paříži), violoncellistovi, skladateli a profesoru francouzštiny. Je spíše krátký, v trvání patnáct až dvacet minut. Je jednovětý, nicméně rozdělený do tří částí, 1. Allegro non troppo - Animato - Allegro molto - Tempo I (pause), 2. Allegretto con moto - (cadenza) - Tempo I - Un peu moins vite, 3. Molto allegro. Postrádá obvyklý orchestrální úvod, posluchač se hned vrhá do víru hudebních myšlenek, jejímž nositelem je sólový nástroj. Zatímco i při nezpochybnitelné velikosti a významu skladatele se mnohdy hovoří o jeho eklektismu, v případě této skladby to neplatí. Vysvětluje to Kryštof Spirit na stránkách PKF (zde) následovně:

Ačkoliv nebyl Saint-Saëns progesivním skladatelem, jako například Franz Liszt nebo Richard Wagner, při kompozici Koncertu pro violoncello a orchestr č. 1 a moll, op. 33 se ubíral proti dobovým zvyklostem. Je velmi pravděpodobné, že díky blízkému kontaktu s Lisztem a seznámení s violoncellovým koncertem Schumannovým, zvolil pro svůj koncert jednovětou cyklickou formu. Se Schumannovým koncertem dílo spojuje stejná tónina a moll. Saint-Saënsův violoncellový koncert je neobvyklý také tím, že sólový nástroj je neustále nositelem hlavních myšlenek, a to hned od prvního taktu. Orchestr je sice sólovému nástroji rovnocenným partnerem, k samostatnému hudebnímu dění však přispívá minimálně. Ačkoliv toto dílo nepatří mezi nejpopulárnější instrumentální koncerty, je mnohými sólisty a též skladateli ceněn velmi vysoko.

Koncert, který v letošním roce (2013) zazněl již na Pražském jaru v podání Victora Julien-Laferrièra, a Orchestre Philharmonique de Radio France & Chœur de Radio France s dirigentem Peterem Oundjianem, interpretoval na festivalu České doteky hudby Jiří Bárta na slavnostním zahajovacím koncertu Daniel Hůlka a Jiří Bárta na Pražském hradě ve Španělském sále Hradu 16. 12. 2013 s Janáčkovou filharmonií Ostrava jako úvodní skladbu koncertu.

https://www.musicsvet.wz.cz/vybrany.php?soub=Saint-Saens
https://www.pkf.cz/a-orchestralni-cyklus-08-09/a5-francouzska-pavana.html

M. Rostropovič
https://www.youtube.com/watch?v=PcSoIOrx-lE
https://www.youtube.com/watch?v=lfhgxPUaXeY
https://www.youtube.com/watch?v=0pNlo2XlOlQ

Jacquelin du Pré
https://www.youtube.com/watch?v=8ijSrsu8aMs
https://www.youtube.com/watch?v=8ijSrsu8aMs

Zpět