Camille Saint-Saëns

10.10.2011 21:14

Camille Saint-Saëns
dvě skladby

Camille Saint-Saëns byl autorem pozoruhodné muziky. Nejznámější je nejspíš velice zábavný cyklus skladeb/skladbiček s názvem Karneval zvířat. Je to dílo tzv. programní hudby a doplnil bych, jak řečeno, muzika zábavná: Slon jakoby opravdu chodil po jevišti, kombinace klavíru a kontrabasu je opravdu jakási karikatura slona, Zvířata s dlouhýma ušima je skladba vskutku oslí – a Labuť je proslulá záležitost, hraná nejen na violoncello, jak je napsána v originále, při nejrůznějších příležitostech.
My si ale vybereme dvě jiné skladby. První je rovněž pro violoncello, totiž kouzelný violoncellový koncert, č. 2, d moll, který má dvě věty: I. Allegro moderato e maestoso - Andante sostenuto a II. Allegro non troppo. Druhá je Symfonie č. 3 c moll „Varhanní“ či „S varhanami“, z níž je nejznámější poslední věta, respektive její závěr, který je opravdu monumentální.
Francouzský skladatel měl opravdu smysl pro emoce, ale i humor a nebojí se, že ani extrémní či přemrštěné polohy budou považovány za cosi pokleslého. Věděl, že i „nejvážnější“ muzika v sobě může mít něco, co nás bude bavit i tímto roztomilým způsobem.

Info
https://cs.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns
Muzika

Violoncellový koncert č. 2, d moll, op. 119
Lynn Harrell (nar. 1944), violoncello
Riccardo Chailly (nar. 1953), dirigent
Rozhlasový symfonický orchester Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=3wiuXAgyTzs&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=VksWPXoppgU&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=gXiG3k2mgL0&feature=related

Symfonie č. 3, c moll, „S varhanami“, op, 78
Bostonský symfonický orchestr
dir. Charles Munch
varhany: Berj Zamkochian
https://www.youtube.com/watch?v=4bV11c91D4k  Adagio — Allegro moderato
https://www.youtube.com/watch?v=_-KEVlAbyk8&feature=related  Poco adagio
https://www.youtube.com/watch?v=ic8-5XvpHhc Allegro moderato — Presto
https://www.youtube.com/watch?v=TCKiZRWyv20 Maestoso-Allegro

Bonus
Labuť z Karnevalu zvířat

https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI

Zpět