Benjamin Britten / Válečné rekviem

08.02.2013 16:35

Brittenovo Válečné rekviem, op. 66, je skladba „pro soprán, tenor, bas, smíšený sbor, chlapecký sbor orchestr a varhany“, tímto obsazením, zahrnujícím kromě interpretů uvedených v autorském podnázvu vlastně dva orchestry, komorní a symfonický, ale i obsahem patří k těm nejzávažnějším dílům skladatele a zároveň jeho nejznámějším. Symboliku skladby podtrhlo její první uvedení v katedrále v Coventry, významné historické stavby, jejíž počátky sahají až do 11. století, zničené za druhé světové války a znovu v nové podobě postavené v padesátých a na začátku šedesátých let. Zdejší premiéra Brittenovy skladby byla jednou z událostí, které jsou s rekonstrukcí a dostavbou katedrály spojeny (plastika sv. Michaela vítězícího nad ďáblem, nové varhany, Sutherlandův obří gobelín aj.), a konala se pět dní po znovuvysvěcení chrámu (vysvěcení 25. května 1962, premiéra 30. května téhož roku).

Úvod skladby jsou verše Wilfreda Owena, jehož má skladba rovněž oslavit:

    My subject is War, and the pity of War,
    The Poetry is in the pity …
    All a poet can do today is warn

V překladu: Mým tématem je válka a válečné utrpení, poesie spočívá v písni, … vše, co může básník učinit, je varovat.

Na anglické premiéře účinkovali ruská sopranistka Galina Višněvskaja, anglický tenor Peter Pears a německý baryton Dietrich Fischer-Dieskau. Výběrem těchto sólistů organizátoři také zamýšleli symbolické smíření národů, které ve válce stály proti sobě. Galina Višněvskaja nedostala od sovětské vlády výjezdní povolení, takže musela být krátkodobě nahrazena anglickou zpěvačkou Heather Harperovou. První gramofonové nahrávky, která se uskutečnila v roce 1963 za účasti skladatele, se pak směla Višněvskaja zúčastnit.

Skladba založená na půdorysu oratoria spojuje latinský text mše Missa pro Defunctis s anglickou poezií Wilfreda Owena (1893 – padl 1918). Liturgické texty uvádějí soprán, sbory a symfonický orchestr. Anglické texty zpívají oba mužské hlasy, doprovází je dvanáctičlenný komorní orchestr. Na premiéře Maredith Davis dirigoval City of Birmingham Symphony Orchestra, skladatel řídil Melos Ensemble. Přes takto rozsáhlý interpretační soubor není Válečné requiem žádné bombastické, i když monumentální dílo, nýbrž vzpomínka na mrtvé, padlé ve válce. V dedikaci je uvedeno:
In loving memory of (Památce)   
Roger Burney, Sub-Lieutenant, Royal Naval Volunteer Reserve
Piers Dunkerley, Captain, Royal Marines
David Gill, Ordinary Seaman, Royal Navy
Michael Halliday, Lieutenant, Royal New Zealand Naval Volunteer Reserve

V německé premiéře v Mnichově 6. června 1963 řídil Mnichovský rozhlasový orchestr v rámci řady symfonických koncertů (12. symfonický koncert) dirigent českého původu Rafael Kubelík.

V roce 1988 byl natočen pozoruhodný film v režii Dereka Jarmana, do kin přišel v lednu 1989.

Odkazy a muzika

Z trosek povstala architektura a hudba - katedrála v Coventry a Brittenovo Válečné requiem slaví zlaté jubileum / 30.5.2012 | Autor: Jana Slimáčková-Michálková
https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Z-trosek-povstala-architektura-a-hudba-katedrala-v-Coventry-a-Brittenovo-Valecne-requiem-slavi-zlate-jubileum~03~cerven~2012/

https://en.wikipedia.org/wiki/War_Requiem

https://en.wikipedia.org/wiki/War_Requiem_%28film%29

https://www.youtube.com/watch?v=GHNgfF19CTY

 

Zpět