Antonio Bertali

30.08.2013 13:13

Antonio Bertali
skvosty barokní hudby

Antonio Bertali (1605 – 1669) byl italsko-rakouský houslista a skladatel. Narodil se ve Veroně, kde až k nižšímu svěcení studoval v akolytské škole (akolyta vykonává obřadní povinnosti, nepřesně je to totéž co ministrant, rovněž to není zcela totéž co jáhen). Hudební vzdělání získal u Stefana Bernardiho, skladatele a teoretika pozdní renesance a raného baroka, který byl kapelníkem dómu ve Veroně. Od roku 1620 působil v Accademia Filarmonica, kde hrál i Bernardi, a v roce 1624 zde byl natrvalo zaměstnán. V roce 1625 nicméně toto místo opustil a přesídlil do Vídně, kde se posléze v roce 1649 stal coby nástupce Giovanni Valentiniho kapelníkem v Dvorní kapele Ferdinanda III. V roce 1631 se v Hradní kapli (tedy v Hofburgu) oženil s hudebnicí a komornou Marií Toppa. V roce 1654 jej císař povýšil do šlechtického stavu coby rytíře. Pohřben je ve vídeňském kostele minoritů (Minoritenkirche).

Bertali komponoval opery, oratoria a istrumentální hudbu. Svými operami přispěl k upevnění tradice tohoto žánru ve Vídni. Asi polovina jeho díla je pravděpodobně ztracena, ve fondech vídeňské Dvorní knihovny a v knihovně kláštera v Krebsmünsteru jsou nicméně zachovány autografy a kopie, které zapsal Bertaliho současník Pavel Josef Vejvanovský.

Chiacona
https://www.youtube.com/watch?v=76phq9-KHi0

La Strage Degl'innocenti, oratorium, světová premiéra 1665 Vídeň
https://www.youtube.com/watch?v=yEgE4s43wIg

Sonata S. Placidi, a 14 da Sonate Festive Musica Fiata, Roland Wilson
https://www.youtube.com/watch?v=bc8ZRXiPxI8

Sonata Leopoldus
https://www.youtube.com/watch?v=Q7m_JcALFwc

Sonata "Tausend Gülden"
https://www.youtube.com/watch?v=iZHf38q1BTU

Zpět