Antonín Dvořák / Smyčcové kvartety č. 11, 13 a 14

08.02.2014 19:27

Antonín Dvořák / Smyčcové kvartety č. 11, 13 a 14
dílo Antonína Dvořáka

„Zbývají“ poslední tři kvartetní díla Antonína Dvořáka. Ale co je to další skvělé muziky! V prvním z kvartetů, č. 11 C dur, napsaném po Slovanském kvartetu právě proto důsledně absentují všechny „slovanské“ melodie a je to tedy skladatelovo dílo atypické. Následující kvartet Americký je pojednán v samostatném příspěvku, další, předposlední je pak Smyčcový kvartet č. 13 G dur, op. 106. Je to dílo, které vzniklo už po návratu ze Spojených států, stejně tak jako ten, který je označován jako poslední, 14. kvartet As dur. Asi každého napadne, když si napíšeme opusová čísla pod sebe, proč tedy tento poslední, 14. kvartet As dur, má nižší opusové číslo než ten předposlední. Odpověď nalezneme v článcích na stránkách věnovaných Dvořákovu dílu.

Na webu jsou i skvostné nahrávky téhož interpreta, takže jsem si to znovu užil.
B121
Smyčcový kvartet č. 11 C dur, op. 61
B192 Smyčcový kvartet č. 13 G dur, op. 106
B193 Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105

Skvělá muzika:

Smyčcový kvartet č. 11 / Vlachovo kvarteto
https://www.youtube.com/watch?v=BxDYTARHmSc 1. věta
https://www.youtube.com/watch?v=amYlll-6POc 1. věta, 2. část
https://www.youtube.com/watch?v=R7V_FHHTaWE 2. věta
https://www.youtube.com/watch?v=hi7KFgXLZ9A 3. věta

https://www.youtube.com/watch?v=amYlll-6POc 4. věta

Smyčcový kvartet č. 13 / Vlachovo kvarteto
https://www.youtube.com/watch?v=XLbSLhKJBYk 1. věta
https://www.youtube.com/watch?v=xiA9L2SAlGI 2. věta
https://www.youtube.com/watch?v=gC4mLEG40iw  3. věta
https://www.youtube.com/watch?v=P5LDm9bLQgM 4. věta

Smyčcový kvartet č. 14 / Vlachovo kvarteto
https://www.youtube.com/watch?v=lJ-xQGkGGJc 1. věta
https://www.youtube.com/watch?v=ARywNlxs4U8  2. věta
https://www.youtube.com/watch?v=Xz1-9HYKwqw 3. věta
https://www.youtube.com/watch?v=P9W5cJGroq4 4. věta

Smyčcový kvartet č. 14 / Stamicovo kvarteto
https://www.youtube.com/watch?v=kkmHb239LFE

 

Zpět