Antonín Dvořák / Romance f moll pro housle a klavír, op. 11

05.02.2014 21:01

Antonín Dvořák / Romance f moll pro housle a klavír, op. 11
dílo Antonína Dvořáka

U Antonína Dvořáka není neobvyklé, že se v jeho díle setkáme s jednou skladbou upravenou pro různá obsazení. Nejznámějším příkladem jsou Slovanské tance, op. 46 z roku 1878, které známe v původní úpravě pro klavír a souběžně pro orchestr, a podobně i jejich druhá řada, op. 72 jsou datovány rokem 1886 pro klavír a 1887 pro orchestr, také proslulý Mazurek e moll, op. 49 máme ve verzích s doprovodem klavíru či orchestru. Chceme-li v tom mít pořádek, je pak dobré použít nejen označení v opusech, u nichž Dvořák ponechával totéž číslo, ale i číslování podle Burghauserova seznamu, jenž obě verze číselně odlišuje (např. druhá řada Slovanských tanců pro klavír je označena B145 a v orchestrálním podání jako B147.

V případě Romance f moll pro housle a orchestr, op. 11, se dokonce s původním motivem skladby setkáme v Mistrově díle třikrát. Dvořák totiž použil pro tuto skladbu melodii z druhé věty Smyčcového kvartetu č. 5 f moll z roku 1873, a pak napsal rovněž dvojí podobu, pro housle a klavír a pro housle a orchestr. Skladba, která vznikla na popud koncertního mistra orchestru Prozatímního divadla Josefa Markuse a kterou skladatel věnoval svému příteli, houslovému virtuózovi Františku Ondříčkovi, se stala jednou nejoblíbenějších kompozic v oblasti malých forem.

O tom svědčí i skutečnost, že – vedle třeba houslového koncertu, ale i jiných skladeb pro housle –, ji v novější době nahrála řada českých houslistů, vedle Václava Hudečka (Supraphon 2001, klavír Petr Adamec, spolu s Romantickými kusy, Capricciem, Sonatinou a Baladou pro housle a klavír, ale také Slovanským tancem č. 2 pro klavír a orchestr) třeba Bohuslav Matoušek (Vampola Music Division 1992, klavír rovněž Petr Adamec), Pavel Šporcl (Supraphon 2005, klavír Petr Jiříkovský; spolu týmiž skladbami, které nahrával Hudeček, pouze bez Slovanského tance, a podobně jako další album po houslovém koncertu) či Roman Patočka (2008). Ze starších českých nahrávek pak můžeme zmínit klasickou nahrávkuJosefa Suka na jeho profilovém albu s Českou filharmonií a dirigentem Karlem Ančerlem, kterou pravděpodobně znají všichni starší posluchači.

B38 Romance pro housle a klavír f moll, op. 11
B39 Romance pro housle a orchestr f moll, op. 11
Nahrávky
Václav Hudeček, 2001

https://www.supraphonline.cz/album/1043-dvorak-skladby-pro-housle-a-klavir?trackId=14625
Pavel Šporcl, 2005
https://www.supraphon.cz/cs/katalog/databaze-titulu/detail-titulu/?idtitulu=2008248

YouTube
Josef Suk, Česká filharmonie, Karel Ančerl, 1960

https://www.youtube.com/watch?v=nLvzZffstp0

Isaac Stern, Philadelphia Orchestra, dir. Eugene Ormandy, 1966
https://www.youtube.com/watch?v=Ev2ggbakfGw

Bohuslav Matoušek, Petr Adamec
https://www.youtube.com/watch?v=c9tM2xJzSEY

Ruggiero Ricci, Rudolf Firkušný, Saint Louis Symphony Orchestra, Walter Susskind
https://www.youtube.com/watch?v=b1WpWZu9nu0 (na můj vkus trochu uspěchané)
Interpreti žel neuvedeni, nepoznám, kdo to je. Klavírní verze.

https://www.youtube.com/watch?v=T0Fv9jKeKX8
Interpreti neuvedeni, s notovým záznamem.
https://www.youtube.com/watch?v=uebSP0DTF8I

Ještě další poznámky
https://www.popron.cz/anne-sophie-mutter-dvorak-koncerty-pro-housle-romance-cd/s-291607/
https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/~20~cervenec~2011/
https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/Antonin-Dvorak-Koncert-pro-housle-aorchestr-amoll-op-53-Sonata-F-dur-op57-Sonatina-G-dur-op-100~21~kveten~2011/

Zpět