Alfred Schnittke, Koncert pro violu a orchestr, op. 189

31.03.2013 01:49

Alfred Schnittke, Koncert pro violu a orchestr, op. 189
skladby pro violu

Jedna z charakteristik moderního umělce je, že jeho tvorba je zkoumání systému, který si sám vymezí. Taková definice se hodí i pro sovětsko-německého (jeho otec byl německý žurnalista) skladatele s tím, že nakonec jeho vymezení, které nazval „polystilismem“ (možná, že bychom v něm našli cosi společného s termínem „postmodernismus“), spočívalo v tom, že překročil právě ony rámce, v nichž se pohyboval, když se s nadšením vrhl z původního romantického stylu (ovlivněn Šostakovičem) směrem k serialismu a aleatorice a zjistil, že jsou pouze jedním stupínkem na cestě k vlastní identitě.

Viola má ve tvorbě Alfreda Schnittkeho velmi silné místo. Napsal sice rovněž po čtyřech koncertech pro housle či pro klavír, ale málokterý autor má dva, popř. tři violové koncerty, jestliže k nim počítáme druhou ze třech následujících skladeb:
Koncert pro violu a orchestr (1985)
Monolog pro violu a smyčcové nástroje (1989)
Koncert pro violu a malý orchestr (1997)

Možná, že by bylo dobré poznamenat, že všechny skladby (s určitostí to neumím říci i o první skladbě) vznikly po těžké mrtvici, která ho postihla v roce 1985 a po níž byl krátkou dobu klinicky mrtvý. V následujících letech jej postihly ještě tři další mozkové příhody, dokonce i po třetí z nich dokázal napsat ještě svou 9. symfonii, než v pouhých 63 letech v roce 1998 zemřel.

Koncert pro violu a orchestr, op. 189 (1985)
Věty: I. Largo, II. Allegro molto, III. Largo, IV.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Schnittke

https://www.youtube.com/watch?v=vK6uX1-Yb8o (1)
https://www.youtube.com/watch?v=gk-N3Aa-z9s (2)
https://www.youtube.com/watch?v=CDErKrbaeck (3)
https://www.youtube.com/watch?v=dKKGVPg2YCc (4)

Alfred Schnittke (1934-1998): Concerto per viola e orchestra (1985), Yuri Bashmet, viola, Londonský symfonický orchestr, dirigent Mstislav Rostropovich
https://www.youtube.com/watch?v=utC06VN3XIA (celý koncert)
https://classical-music-online.net/en/production/3606

 

Zpět