Alexandr Borodin

15.08.2013 13:15

Alexandr Borodin byl jeden z těch obdivuhodných lidí, kteří dokážou zanechat stopu nejen v jednom, ale hned v několika oborech, nebo se proslavit v oblasti, která je vlastně jejich „vedlejší“ činností vedle jejich vlastního povolání. Takovým mužem byl třeba Albert Schweizer, který byl významným lékařem a vedle toho nahrával varhanní skladby. A byl jím Alexandr Borodin, akademický vědec v oblasti experimentální chemie a lékařských věd, jehož ovšem dnešní kulturní veřejnost zná především jako hudebního skladatele. A Borodinova aktivita ve dvou různých oblastech byla tedy jedním z řady důvodů, proč některé své skladby nedokončil, jiného důvodu než u Modesta Musorgského příslušníka téže skupiny, k níž patřil i Borodin, totiž volného sdružení, které se nazývalo Mocná hrstka (Mogučaja kučka) nebo také Pětka. Stejně jako u Musorgského dopracoval Borodinovu nejrozsáhlejší skladbu, operu Kníže Igor, právě jeho kolega ze sdružení Nikolaj Rimskij-Korzakov, a také další významný ruský skladatel, Alexandr Glazunov.

Nemanželského syna gruzínského knížete Luka Gedevanišviliho a jeho čtyřiadvacetileté metresy Avdotji Konstatinovny Antonovovy nechal jeho otec, vzhledem k tomu, že byl ženat, zapsat jako syna svého komorníka Porfirije Borodina. Skutečný otec, penzionovaný důstojník ruské armády, jenž svůj rod odvozoval od panovnické rodiny někdejšího gruzínského království Imeretie, se ke svému synovi veřejně doznal krátce před smrtí. Chlapec vyrůstal u své matky v St. Petersburgu, dostal obsáhlé a důkladné vzdělání, projevil se jako nadaný na řeči, mluvil německy, francouzky, italsky a anglicky a hrál na klavír, violoncello a flétnu. V devíti letech složil už malou skladbu, polku. V roce 1863 se oženil s Jekatěrinou Protopopovou, brilantní mladou klavíristkou. Seznámili se během jejich pobytu v Německu v Heidelberku a zamilovali se na společné cestě do Baden-Badenu, kde se i zasnoubili. Měli spolu tři dcery.

V roce 1885 prodělal Alexandr Borodin choleru s fatálními následky. Obtížně se koncertroval, trpěl nespavostí, apatií a srdeční slabostí, prodělal několik lehkých infarktů. Psychicky na něj těžce dolehla i smrt přítele Ferenze Liszta. Přesto po léta pokračoval v práci s pěveckým sborem i symfonickým orchestrem Akademie. 27. února 1887 se zúčastnil jejího karnevalu a kolem půlnoci se zhroutil a zemřel, pitva odhalila prasklé srdeční cévy. Borodin byl pohřben v klášteře Alexandra Něvského v St. Petersburgu.

Borodinovi vědci by se patřilo věnovat více pozornosti, zmíním alespoň skutečnost, že Borodin napsal svou doktorskou práci, pojednávající o vlastnostech kyseliny fosforečné a orthoarseničné jako první na akademii v ruštině. V roce 1858 promoval na doktora medicíny, patolog akademie jej chtěl jako patologa, ministerstvo války jej nicméně povolalo jako lékaře 2. petersburgského vojenského lazaretu. Zde se také seznámil s Modestem Musorgským, který byl důstojnickým čekatelem. Později na cestě po evropských laboratořích procestoval celou Evropu, v Heidelberku potkal svou ženu, která se zde léčila s astmatem, a seznámil se s Wagnerovou hudbou, která jej nadchla. V devětadvaceti letech byl jmenován profesorem organické chemie.

Mezi hudební kruhy se Borodin dostal přes Milije Alexandroviče Balakireva, jehož skladby se dnes příliš nehrají, přestože jsou skvostné (nás by mohlo zajímat, že napsal orchestrální symfonickou báseň na témata třech českých lidových písní En Bohème), přitom se jedná o důležitou osobnost, vlastně zakládající celou jednu hudební epochu v Rusku. U Balakireva se Borodin seznámil s třemi zbylými skladateli „Pětky“ (Mocné hrstky), Césarem Cuiem, synem francouzského důstojníka z napoleonských válek, který zůstal při návratu u Moskvy, důstojníkem, skladatelem a hudebním kritikem, a rovněž poslední žijicí legendou celé skupiny (dožil se komunistického převratu v Rusku), Musorgským a Rimským-Korsakovem, které není třeba představovat.

Borodin se cítil jako poslední, pátý člen Mocné hrstky, jeho hudební styl je ale zároveň velice blízký Wagnerovu. V roce 1869 byla uvedena jeho první symfonie, dirigentem byl Balakirev. V témže roce započal práci na velké opeře o čtyřech dějstvích, která byla jeho celoživotním dílem a výrazem úsilí o ruské národní umění, a kterou přesto nedokončil (dokončili ji jeho přátelé po jeho smrti), Knížeti Igorovi. Za jeho nejvýznamnější dílo považovaná skladba obsahuje známé Polovecké tance, libreto k ní autor napsal sám podle staroruské literární památky Slovo o pluku Igorově. Stejně jako Kníže Igor zůstala nedokončená Třetí symfonie, jejíž posthumní provedení bylo možné díky dokončení Alexandrem Glazunovem. On a Rimskij-Korsakov dopracovali rovněž operu.

K Borodinovu dílu patří vedle zmíněné opery ještě další, s názvem Bohatýři (je zřejmá ideová souvislost s Wagnerem, hrdinové jejich děl jsou v obém případě středověcí rytíři, v tomto ruském případě jde ale o frašku), podle W. Krylova a s použitím hudby Rossiniho, Meyerbeera, Serova a Verdiho. K orchestrálním dílům patří 1. symfonie Es Dur (1862-67), 2. symfonie h moll (1869-76), 3. symfonie a moll (dokončené pouze 2 věty) a symfonická báseň Ve stepích Asie (1880). Ke komorní hudbě pak dva smyčcové kvartety, smyčcový kvintet (se 2 violoncelly), Serenata alla spagnola, cellová sonáta, kvartet pro flétnu, hoboj, violu a violoncello, trio pro dvoje housle a violoncello aj.. Borodin napsal řadu klavírních skladeb, včetně těch pro čtyřruční klavír, dva tucty písní, několik transkripcí vlastních děl pro klavír, další dva tucty skladeb jsou fragmenty či ztracená díla.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Porfirjevi%C4%8D_Borodin (informace jsem čerpal především z německé mutace stránky)

Polovecké tance
https://www.youtube.com/watch?v=TmfTqVqngO8

2. symfonie
https://www.youtube.com/watch?v=YpyYYQXO7XU n.
https://www.youtube.com/watch?v=FmUsL6biVro

3. symfonie
https://www.youtube.com/watch?v=ZtAASYM88jQ

Ve stepích Asie
https://www.youtube.com/watch?v=juisZsDQZBo

z komorní a klavírní, a vokální hudby
https://www.youtube.com/watch?v=lz1b8YZj0f4
https://www.youtube.com/watch?v=ix1t4AsQXdo
https://www.youtube.com/watch?v=DK_a73LC7_k&list=RD02eX5YRY74vOo
 

Zpět