Alexander Ziloti

28.01.2013 11:33

Ruský klavírista, skladatel a dirigent Alexander Ziloti (přepis jeho jména často najdeme i jako Siloti) je zajímavá osobnost s řady důvodů, jeden z nich je skutečnost, že je příbuzný klavíristy a skladatele Sergeje Rachmaninova, který mu také věnoval některé skladby. Ziloti se narodil v roce 1863 v Charkově, zemřel v roce 1945 v New Yorku.

Italské jméno prozrazuje původ umělce, jehož předkové přišli do Ruska z Itálie v 18. století. Zilotiho vyučoval hře na klavír Anton Rubinstein, významný klavírista své doby, bratr Nikolaje Rubinsteina. K tomu Ziloti přišel na Moskevskou konzervatoř, kde byl Nikolaj Rubinstein profesorem, stejně jako Petr Iljič Čajkovskij, rovněž Zilotiho učitel. Po úspěšném debutu na koncertu Ruské hudební společnosti v Moskvě se Ziloti v létech 1883-1886 stal žákem Franze Liszta ve Výmaru – jedním z jeho nejvýznamnějších žáků. Koncertoval v německých městech, jemu lze připsat podnět k založení Lisztovy společnosti v Lipsku v roce 1885. V Moskvě na základě klavíristického nadání získal profesuru na zdejší konzervatoři. V létech 1891 až 1900 ale žil coby slavený klavírista ve Frankfurtu nad Mohanem, Antverpách a Lipsku.

Od roku 1903, poté, co po dva roky dirigoval Moskevské filharmonické symfonické koncerty, se Ziloti přeorientoval na dirigování a řídil až do roku 1917 jím založené Symfonické a komorní koncerty v St. Peterburgu. Jeho role v Rusku nicméně skončila s Říjnovou revolucí, kdy se dostal do zorného pole nové vrchnosti. V roce 1919 došlo dokonce k zatčení, na základě přímluvy byl však nakonec propuštěn. Ziloti emigroval i s rodinou do Finska, koncertoval v Německu a v Anglii a nakonec definitivně přesídlil do Spojených států. Tam působil až do roku 1936 jako klavírista a v letech 1924-1942 jako pedagog na newyorské Juilliard School.

Ziloti si udělal jméno především jako klavírista, jakožto skvělému reprezentantovi Lisztovy školy mu vděčí za mnohé mladší ruští klavíristé jako Rachmaninov, Alexander Goldenweiser či Konstantin Igumnov. Z vděčnosti vydal v roce 1911 knihu Vzpomínky na Ference Liszta. Nezmínil jsem ještě třetí oblast, ve které se Ziloti uplatnil, totiž jako skladatel. V ní jsou z dnešního pohledu vedle prakticky neaktuálních vlastních skladeb úpravy Bachových či Vivaldiho skladeb pro menší orchestr, ale především dvou klavírních koncertů Petra Iljiče Čajkovského. S tímto géniem ruské hudby můžeme Zilotiho vidět na společné fotografii na stránce německé Wikipedie, která je východiskem tohoto příspěvku.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Siloti
https://www.youtube.com/watch?v=UJ6TCZH8uA0
https://www.youtube.com/watch?v=1YNg99UuIFo
https://www.youtube.com/watch?v=ga9rB1bQBwk
https://www.youtube.com/watch?v=Yu06WnXlPCY

 

Zpět