A na zemi upokojení / Poutní koncert Alikvotního sboru Spektrum

31.07.2014 17:36

A na zemi upokojení / Poutní koncert Alikvotního sboru Spektrum
Lomnické kulturní léto 2014

Na začátku rozhodnutí vydat se na poutní koncert duchovní hudby, který se konal v kostele Proměnění Páně na Táboře v neděli 27. července 2014, bylo – kromě samotné skutečnosti, že to byl tradičně závěrečný nedělní koncert Lomnického kulturního léta – mne vedla zvědavost, jaký že je to ten v programové brožurce a v názvu pěveckého sboru inzerovaný alikvotní zpěv. Tušil jsem, že jde o rezonanční techniku, která je v jistém smyslu (ale opravdu jen zčásti, ze zákonů akustiky) obdobná flažoletům u hudebních nástrojů: Také u nejtvárnějšího hudebního nástroje, jímž je lidský hlas, jsou posíleny alikvotní tóny, běžně přítomné v každém tónu, ale tak (a to je rozdíl od zmíněných flažoletů, které mne napadly opravdu jen v první chvíli), že zní hlas zpěváka dvojhlasně, v tónu základním a „svrchním“ (Angličané říkají overtone).

Jak jsem tak dále těkal po souvislostech, vzpomněl jsem si, že k podobnému zdvojení dochází u původem skandinávského lidového nástroje dnes i tak trochu módního ve folkových kapelách, brumli, která rezonuje s podporou rozeznělé ústní dutiny, nicméně na ten hlavní původ, o němž jsem věděl vlastně už po desetiletí, totiž, že se původem jedná o meditační techniku mnichů (tedy ne o artificiální záměr), u níž jde o rezonanci celého lidského těla (a tedy propojení lidské mysli a těla, které jsou ve východním myšlení v jednotě), jsem si v tu chvíli nevybavil. Říkal jsem si, zeptám se pana učitele Hejduka, který léta vedl pěvecké sbory a který chodí na všechny koncerty Lomnického kulturního léta, ten mi to vysvětlí. Fyziologickou podstatu techniky mi vysvětlil, a sbormistr Jan Staněk o alikvotním zpěvu pak hovořil podrobněji v průběhu koncertu.

Vzpomněl jsem si pak ještě na Janu Koubkovou, která u scatového zpěvu používá jakési elektronické udělátko, které z jednoho tónu vytvoří podle aktuálního nastavení dvojhlasý (možná i vícehlasý) zpěv, ale to je přece jen trochu něco jiného. Doma jsem si posléze našel na YouTube nahrávky mongolských a jiných souborů, které s alikvóty pracují, stejně tak jako další terminologii, tj. stejně tak jako „vrchní“ tóny jsou na druhé straně „podtóny“, záležitost hrdelní, Angličané používají rovněž termín „multiphonic“ („dělený zvuk“, německy „Mehrklang“), který je známý třeba i v rockové hudbě, např. Ian Anderson z Jethro Tull provozuje paralelní zpěv s hrou na flétnu. Mohli bychom pak ještě pokračovat v samotné oblasti evropského zpěvu a hovořit o dalších jeho podobách, barokních kastrátech či kontratenorech a falzetech či naopak profondním basu, což lze považovat rovněž za speciální techniku, nikoli pouze fyziologicky danou polohu (americký sbor  Chanticleer využívá všechny tyto možnosti). Alikvotní zpěv paradoxně do naší kultury přinesli v šedesátých létech nikoli tradicionalisté, jak by se možná dalo očekávat, nýbrž představitelé avantgardy La Monte Young a Karlheinz Stockhausen. Ale to už by bylo na speciální příspěvek na toto téma.

Alikvotní sbor Spektrum se od původní (etnické) podoby alikvotního, hrdelního, spektrálního či harmonického zpěvu, jak bývá různě nazýván (i když můžeme jednotlivé termíny oddělovat), liší v jednom podstatném ohledu. Propojuje klasický sborový zpěv právě s alikvotním. Orientuje se na starší hudbu i duchovní hudbu dvacátého století, která v sobě zahrnuje právě onu starší tradici. Tak např. estonský skladatel Urmas Sisask, jehož skladbu Omnis Una, část z cyklu Gloria patri, Spektrum uvádí, se sám zabýval gregoriánským chorálem a barokní hudbou, jeho inspirace astronomií (skladatel si zřídil své hudební studio v hvězdárenské věži) připomíná manýristické duchovní zdroje baroka (Keplerovy horoskopy, uspořádání krajiny dle hvězd atd.), konkretizované zde jako „kosmická harmonie“. Podobně napsal na téma gregoriánského chorálu některé skladby i francouzský skladatel Maurice Duruflé, kterého má Spektrum na repertoáru (na programu dnešního pořadu nebyl), samozřejmě úhrn jeho skladeb zahrnuje celou škálu dalších forem a žánrů, vycházejících z této kultury, stejně jako u Johna Ruttera, jiného ze současných autorů duchovní hudby.

Název A na zem upokojení dala koncertu úvodní skladby z Lounského graduálu 1572, ze starší hudby byla na programu celá řada skladeb, např. Tri gregoriánské chorály (v úpravě J. Staňka) či Ave Maria Davida MacIntyre, ale celá řada novějších, např. Zoltána Kodályho Esti dal, Henryka Goreckého Miserere nobis či Josefa Seidera Cantus gloriosus. Asi by stály za zmínku i další jména a skladby, zastavím se ale už jen u čísla, v programu označeného Stuart Hinds:  Going home (někdy psané i s apostrofem Goin´ home). Jan Staněk posluchače v komentáři upozornil, že nám melodie nebude neznámá, patří Largu z Dvořákovy Novosvětské. Zašátral jsem v paměti, protože jsem už tuto souvislost někde pojednával. Ano, na téma druhé věty Mistrova arcidíla, o jehož inspiraci a genezi se hovoří právě v souvislosti s černošskými spirituály, napsal William Arms Fisher, Dvořákův žák v Americe slova a upravil jej pro sbor. Stuart Hinds, u nějž je alikvotní zpěv základním tématem jeho hudební orientace, pak vytvořil další úpravu pro alikvotní zpěv.

Alikvotní sbor Spektrum, který působí na české hudební scéně od roku 2003 (Jan Staněk, vystudovaný fyzik, vedl nicméně některé pěvecké sbory už od začátku osmdesátých let) svým poutním koncertem završil nejen letošní ročník Lomnického kulturního léta, ale vlastně celé dvacetiletí existence tohoto pozoruhodného kulturního počinu. A bylo to vystoupení i s emotivním nábojem žel jiného druhu. Na timeline FB sboru se dočteme o tragedii, „dne 9. 7. 2014 tragicky zemřel po pádu ze skály náš kamarád, sólista a krásný člověk Honza Šíma“. Měl jsem pocit, že to většina lidí v kostele na hoře s biblickým názvem Tábor, s nimiž jsem měl nebývalý pocit jistého společenství, protože jsem snad většinu z nich znal, věděla už předem. Přesto zůstalo z toho mystéria za pozdního odpoledne cosi i do noci, kdy se blížily krajem bouřkové mraky.

Odkazy

https://de.wikipedia.org/wiki/Obertongesang
https://www.stuarthinds.com/compositions/

https://www.stuarthinds.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Urmas_Sisask
https://www.fennicagehrman.fi/composers/sisask-urmas/
https://threewishesonly.blogspot.cz/2011/01/urmas-sisask.html
https://www.youtube.com/watch?v=mFmD1Vk3K5E

Antonín Dvořák, W. A. Fischer / Going Home
https://www.youtube.com/watch?v=0FMUttpSllY

Alikvotní sbor Spektrum
https://www.alikvotnispektrum.cz/cs
https://www.janstanek.org/
https://www.facebook.com/pages/Alikvotni-sbor-SPEKTRUM-Overtone-choir-SPEKTRUM/178142185387
Nahrávky
https://www.youtube.com/watch?v=oLDNtbOqIzI
https://www.youtube.com/watch?v=0kRCvZYhPaU
https://www.youtube.com/watch?v=U24nRxc4fXk

Zpět