Muzika

Robert Schumann / Arabeska

08.04.2015 22:00
Robert Schumann / Arabeska skladby Roberta Schumanna Arabeska, op. 18, je krátké dílko německého skladatele Roberta Schumanna, které složil v roce 1839 ve Vídni. Podobně jako svou skladbu Blumenstück, op. 19, věnoval i Arabesku Friederike Serre, významné podporovatelce umění v Drážďanech,...

Robert Schumann / Variace na jméno Abegg

08.04.2015 21:59
Robert Schumann / Variace na jméno Abegg skladby Roberta Schumanna V životě německého romantika Roberta Schumanna hrály velkou roli ženy. Dokládá to kontext řady skladeb, a exemplárním příkladem je hned první skladba, tedy označená opusovým číslem jedna: Abegg –Variationen, zkomponovaná...

Robert Schumann / Geistervariationen

08.04.2015 18:30
Robert Schumann / Geistervariationen skladby Roberta Schumanna Geistervariationen (Thema mit Variationen v Es dur pro klavír), WoO 24, složené v roce 1854, je posledním dílem Roberta Schumanna předtím, než byl skladatel převezen do nervového ústavu v Bonnu-Endenichu. Schumann se...

Robert Schumann / Pohádková vyprávění

08.04.2015 18:29
Robert Schumann / Pohádková vyprávění skladby Roberta Schumanna Pohádková vyprávění pro klarinet (housle ad libitum), violu a klavír, op. 132 (Märchenerzählungen für Klarinette (Violine ad libitum), Viola und Klavier, op. 132) napsal Robert Schumann mezi 9. a 11. říjnem roku 1853.  Jednotlivé...

Robert Schumann / Pohádkové obrazy

08.04.2015 18:28
Robert Schumann / Pohádkové obrazy skladby Roberta Schumanna Pohádkové obrazy pro klavír a violu, op. 113 (Märchenbilder für Klavier und Viola) se pravděpodobně odkazuje na čtyřdílnou báseň Märchenbilder (Pohádkové obrazy) berlínského básníka a světoběžníka Louise du Rieuxe (1824 – po 1862), kterou...

Robert Schumann / Kreisleriana

08.04.2015 10:46
Robert Schumann / Kreisleriana skladby Roberta Schumanna Kreisleriana, op. 16, je Schumannův klavírní cyklus, který vznikl v roce 1838. Je považován za klíčové dílo romantické klavírní literatury. Název je množné číslo od „Kreislerianum“, tedy Kreislerovské opus. Jméno je výpůjčka...

Robert Schumann / Klavírní sonáta fis moll

08.04.2015 10:42
Robert Schumann / Klavírní sonáta fis moll skladby Roberta Schumanna Klavírní sonáta fis moll, op. 11, byla zkomponována v roce 1835 a premiéru měla v následujícím roce. Věnování Claře Wieckové slovy „Clara zugeeignet von Florestan und Eusebius" (věnováno Claře od Florestana a Eusebia)...

Johannes Brahms / Klarinetový kvintet h moll

08.04.2015 10:29
Johannes Brahms / Klarinetový kvintet h moll dílo Johannessa Brahmse Klarinetový kvintet h moll, op. 115 (Klarinettenquintett in h-Moll op. 115) sestává ze čtyř vět (Allegretto, Adagio, Andantino – Presto non assai, ma con sentimento a Con moto) a byl složen v roce 1891. Ačkoli skladatel po...

Johannes Brahms / Trio pro klavír, klarinet a violoncello a moll

08.04.2015 10:28
Johannes Brahms / Trio pro klavír, klarinet a violoncello a moll dílo Johannesa Brahmse Klarinetové trio a moll, op. 114 (Trio a-Moll op. 114 für Klavier, Klarinette und Violoncello) vzniklo, podobně jako klarinetový kvintet a obě sonáty pro klarinet pod dojmem nejlepšího mistra tohoto nástroje,...

Johannes Brahms / Trio Es dur pro klavír, housle a lesní roh

08.04.2015 10:26
Johannes Brahms / Trio Es dur pro klavír, housle a lesní roh dílo Johannesa Brahmse Trio Es dur pro klavír, housle a lesní roh, op. 40, dokončil Johannes Brahms ve dvaatřiceti letech (1865). V předchozích letech těžce prožíval Schumannův závěr života  a smrt a rozvíjel svůj emocionální...

Johannes Brahms / Tragická ouvertura

07.04.2015 19:03
Johannes Brahms / Tragická ouvertura   dílo Johannesa Brahmse Johannes Brahms se svou zálibou v kontrastních dvojicích napsal v létě roku 1880 dvě ouvertury, z nich „jedna pláče, druhá se směje“. Z obou měla Akademická u publika úspěch, zatímco Tragická měla potvrdit...

Johannes Brahms / Trio pro klavír, housle a violoncello č. 2 (II)

07.04.2015 19:02
Johannes Brahms / Trio pro klavír, housle a violoncello č. 2 (II) dílo Johannesa Brahmse V době čilé koncertní činnosti naskicoval Johannes Brahms v roce 1880 dvě věty k novému klavírnímu triu, z nichž jednu posléze vyhodil, ačkoli se Claře Schumannové líbila. Druhá se pak stala...

Johannes Brahms / Trio pro housle, violoncello a klavír H dur

07.04.2015 19:01
Johannes Brahms / Trio pro housle, violoncello a klavír H dur dílo Johannesa Brahmse Trio pro housle, violoncello a klavír H dur, op. 8, je první dílo komorní hduby, které Brahms v roce 1854 prodal z akutního nedostatku financí svému lipskému vydavateli Breitkopf und Härtel. Učinil tak...

Johannes Brahms / Smyčcový kvartet a moll

07.04.2015 19:00
Johannes Brahms / Smyčcový kvartet a moll dílo Johannesa Brahmse Ve Smyčcovém kvartetu a moll, op. 51, č. 2, spatřuje jeho autor vrchol svého díla v oblasti komorní hudby a klade na sebe nejvyšší nároky. Přátelé, jmenovitě Joseph Joachim, takovéto dílo netrpělivě očekávali. Slavný houslista...

Johannes Brahms / Sonáta pro housle a klavír d moll

07.04.2015 18:58
Johannes Brahms / Sonáta pro housle a klavír d moll dílo Johannesa Brahmse O Sonátě pro housle a klavír d moll, op. 108, třetím díle tohoto druhu, napsal Eduard Hanslick, že je „mohutnější, vášnivější, obsahovější (…) než obě předchozí a že působí „koncertněji, zářivěji“. Pravda je, že Brahms...

Florestan a Eusebius

05.04.2015 10:16
Florestan a Eusebius fenomén německé kultury Florestan a Eusebius jsou dvě fiktivní postavy hudebního skladatele Roberta Schumanna, které vytvořil během své činnosti hudebního kritika a učinil je místem pro vyjádření rozmanitých názorů na pojednávaná díla. Schumann je řadil, ačkoli byli fiktivní,...

Robert Schumann / Karneval

04.04.2015 12:00
Robert Schumann / Karneval, op. 9 skladby Roberta Schumanna Schumannův Karneval, op. 9 (Carnaval, Scènes mignonnes sur quatre notes) vznikl v letech 1834/1835. Předcházelo mu Schumannovo zasnoubení s Ernestine von Fricken, adoptivní dceři jednoho českého barona. Schumann během roku...

Robert Schumann / Davidsbündlertänze

04.04.2015 11:58
Robert Schumann / Davidsbündlertänze  skladby Roberta Schumanna Přeložit ten výraz jedním slovem či vůbec nějak přijatelně je docela oříšek: Tance Davidova bratrstva není úplně přesné, i když se s tímto názvem skladby Roberta Schumanna, op. 6, takto nejspíš smíříme, byť přesnější by bylo...

Davidovo bratrstvo

04.04.2015 11:57
Davidovo bratrstvo  fenomén německé kultury Davidovo bratrstvo, v originále nazvané die Davidsbündler (doslovně příslušníci či členové Davidova spolku či bratrstva), je záležitost německé hudební kultury 19. století. Je to fiktivní umělecký spolek žijících a zemřelých umělců, který...

Johannes Brahms / Serenáda č. 2

01.04.2015 20:48
Johannes Brahms / Serenáda č. 2 A dur dílo Johannesa Brahmse Serenáda Nr. 2 A dur, op. 16, tak řečeno sesterská skladba Serenády č. 1, neboť se její vznik časově kříží s touto skladbou, je, jak už řečeno v komentáři k ní, výsledkem Brahmsova zájmu o serenády W. A. Mozarta pro dechové...

Johannes Brahms / Osm skladeb pro klavír

01.04.2015 20:40
Johannes Brahms / Osm skladeb pro klavír, op. 76 dílo Johannesa Brahmse Osm skladeb pro klavír, op. 76, zahrnuje Capriccia a Intermezza, od každého po čtyřech. Sbírkou charakteristických kusů (kalk z něm., Charakterstück, lyrická skladba, většinou právě pro klavír, s jednoduchou...

Johannes Brahms / Koncert pro housle, violoncello a orchestr

01.04.2015 20:39
Johannes Brahms / Koncert pro housle, violoncello a orchestr dílo Johannesa Brahmse Brahmsův „dvojkoncert“, tedy Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll, op. 102, patří k nejzajímavějším a nejhranějším skladbám německého romantika, je to pozoruhodný příspěvek k tomuto žánru...

Johannes Brahms / Serenáda č. 1 D dur

31.03.2015 14:11
Johannes Brahms / Serenáda č. 1 D dur dílo Johannesa Brahmse Brahmsova Serenáda č. 1 D dur, op. 11 je výsledkem autorova zaobírání se serenádami Mozartovými a Haydnovými symfoniemi. Doba jejího vzniku se do jisté míry překrývá se vznikem jejího sesterského díla, Serenády č. 2 A dur, op. 16....

William Pleeth

31.03.2015 14:09
William Pleeth světoví violoncellisté Britský violoncellista William Pleeth se narodil v roce 1916 v Londýně (zemřel v roce 1999), byl synem polské židovské imigrantské rodiny. V sedmi letech se u něj projevil talent pro hru na violoncello, v patnácti letech uměl všechny...

Jacqueline du Pré

31.03.2015 14:04
Jacqueline du Pré světoví violoncellisté O Jacqueline du Pré, britské violoncellistce a jedné z nejlepších interpretek tohoto nástroje v celé hudební historii, která zemřela předčasně v pouhých 42 letech na roztroušenou sklerózu, je na české Wikipedii stručný odstaveček. Rád bych...

Johannes Brahms / Violoncellová sonáta č. 1

31.03.2015 14:03
Johannes Brahms / Violoncellová sonáta č. 1 e moll, op. 38 dílo Johannesa Brahmse Svou první violoncellovou sonátu složil Johannes Brahms v letech 1862-65 (napsal dvě, druhou, F dur, op. 99 o dvacet let později, 1886). První dvě věty složil německý skladatel v létě roku 1862, stejně jako...

Patricia Kopatchinskaja

30.03.2015 20:45
Patricia Kopatchinskaja světoví houslisté Houslistka Patricia Kopantchinskaja pochází z moldavského Kišiněva (rumunsky Chișinău, rusky Кишинёв), hlavního města země. Narodila se zde v roce 1977 v hudební rodině, matka Emilie je rovněž houslistka, otec hraje na cimbál. Protože rodiče...

Johannes Brahms / Houslová sonáta č. 3 d moll, op. 108

30.03.2015 20:43
Johannes Brahms / Houslová sonáta č. 3 d moll, op. 108 dílo Johannesa Brahmse Poslední Brahmsova sonáta pro housle a klavír, tedy č. 3 d moll, op. 108, byla zkomponována v letech 1878 a 1888. Na rozdíl od předchozích má čtyři věty (první a druhá jsou třívěté), je věnována skladatelovu příteli...

Johannes Brahms / Houslová sonáta č. 2

30.03.2015 20:40
Johannes Brahms / Houslová sonáta č. 2 dílo Johannesa Brahmse Sonáta pro housle a klavír č. 2, A dur, op. 100ouslováHHHH, Johannesa Brahmse vznikla za jeho pobytu u Thunského jezera nedaleko městečka Interlaken na úpatí Bernských Alp ve Švýcarsku v roce 1886. Brahms zkomponoval do roku 1886...

Johannes Brahms / Houslová sonáta č. 1

30.03.2015 20:38
Johannes Brahms / Houslová sonáta č. 1 dílo Johannesa Brahmse Sonáta pro housle a klavír č. 1 G dur, op 78 1. Vivace non troppo 2. Adagio 3. Allegro molto moderato Johannes Brahms koncentruje ve své první sonátě G dur německou romantickou tradici v koncentrované podobě. Brahms, kterého nazval...

Johannes Brahms / Klavírní trio č. 2 C Dur, op. 87

30.03.2015 20:36
Johannes Brahms / Klavírní trio č. 2 C Dur, op. 87 dílo Johannesa Brahmse Klavírní trio č. 2 C Dur, op. 87, pro klavír, housle a violoncello patří k nejvýznamnějším dílům tohoto žánru v období romantismu – vedle skladeb (jsou uvedeny na stránce o klavírním triu na české Wikipedii), jako...

Tabea Zimmermann

18.03.2015 00:16
Tabea Zimmermann světoví violisté Německá violistka Tabea Zimmermannová se narodila v roce 1966 ve městě Lahr (ve Schwarzwaldu,  od r. 1978 Lahr/Schwarzwald), s hudbou začínala ve velmi raném dětství, ve třech letech vzala do ruky poprvé strunné nástroje, v pěti usedla ke...

Gil Shaham (II)

18.03.2015 00:14
Gil Shaham (II) světoví houslisté Gil Shaham se narodil v roce 1971 ve městě Urbana (Illinois, USA). Světově uznávaný houslista studoval nejdříve u Samuela Bernsteina na Rubinově hudební akademii v Jeruzalémě a posléze u řady známých houslistů. Na jeho repertoáru je celá šíře hudebních...

Alfredo Casella

18.03.2015 00:12
Alfredo Casella italský skladatel, dirigent a klavírista Alfredo Casella (1883 -  1947) je italský skladatel, klavírista, dirigent, hudební kritik a autor knih o hudbě. Ve své vlasti je považován za jednoho z nejpopulárnějších skladatelů 20. století, neboť se mu podařilo spojit italskou...

Arthur Grumiaux

18.03.2015 00:10
Arthur Grumiaux světoví houslisté Arthur Grumiaux (1921 – 1986) je jeden z posledních představitelů francouzsko-belgické houslové školy. Syna z dělnické rodiny začal vyučovat ve hře na housle a na klavír ve čtyřech letech jeho dědeček. V šesti letech začal navštěvovat konzervatoř...

Rodina Casadesusova

05.03.2015 00:08
Rodina Casadesusova kulturní fenomén Cosi jsem hledal na YouTube, vlastně ani už nevím, co to bylo, bylo to hodně pozdě, nejspíš něco od Ravela či Debussyho. A u jednoho z těch videí byl uveden jako interpret Robert Casadesus. Přešel jsem ten údaj, jen mi bylo divné, že by hrál na klavír,...

Jacques Thibaud

04.03.2015 22:23
Jacques Thibaud světoví houslisté Jeden z nejvýraznějších francouzských houslistů 20. století se narodil v roce 1880 v Bordeaux a zemřel v roce 1953 v Barcelonnette (Francouzské Alpy). V letech 1893 až 1896       studoval na Pařížské...

Camillo Sivori

04.03.2015 22:22
Camillo Sivori světoví houslisté Narodil se v Janově v roce 1815 jako jeho slavný učitel Niccolò Paganini, který jej učil v letech 1822 a 1823. Ale popořádku. Italský houslista a skladatel dostal na své naléhavé přání ve dvou letech dětské housličky, učili ho nejdříve místní učitelé,...

Zino Francescatti

04.03.2015 22:21
Zino Francescatti světoví houslisté Zino Francescatti (1902 – 1991) je francouzský houslista a hudební pedagog italského původu. Jeho rodiče byli hudebníci, jeho otec dokonce žákem Camilla Sivoriho, žáka Niccolò Paganiniho. Francescatti byl zázračné dítě, v deseti letech byl schopen zahrát...

Lisa Batiashvili

02.03.2015 21:24
Lisa Batiashvili světoví houslisté Gruzínská houslistka žijící v Německu se narodila v roce 1979 v Tiflisu, její rodiče jsou hudebníci, otec houslista, matka klavíristka. Otec ji začal vyučovat ve velmi raném věku. Před občanskou válkou rodina utekla v roce 1991 do Německa....

Clara-Jumi Kang

02.03.2015 21:19
Clara-Jumi Kang světoví houslisté Narodila se v roce 1987 v Mannheimu německým a korejským rodičům. V pěti letech se začala učit hrát na housle u Valerije Gradova na Mannheimské vysoké hudební škole. V sedmi letech se přestěhovala do Spojených států, aby mohla naplno studovat...

Rachel Barton Pine

02.03.2015 21:18
Rachel Barton Pine světoví houslisté Rachel Barton Pine (obč. jménem Rachel Elizabeth Barton) se narodila v roce 1974 v Chicagu.  Ve třech a půl letech vzala do ruky poprvé housle a v deseti letech poprvé vystoupila s Chicagským symfonickým orchestrem. Její hudební...

Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile (IV)

01.03.2015 21:41
Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile (IV)  ďábelské kousky nejen na houslích V pravděpodobně posledním díle projektu, zabývajícím se motivem „nekonečného stroje v hudbě“, se posuneme do 20. století a do současnosti. Prvním skladatelem, který přichází na řadu, je Arvo Pärt,...

Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile (III)

01.03.2015 21:32
Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile (III)  ďábelské kousky nejen na houslích V třetí sérii, pojednávající o hudebních skladbách, které naplňují námět „neustávajícího pohybu“, si zřejmě vystačíme s jedním skladatelem. U anglického skladatele Benjamina Brittena (1913 – 1976)...

Blíž, k tobě, Bože můj vs. Chraň Bože, cara

01.03.2015 13:35
Zase jedno hudební dobrodružství. Hrajeme v Podkrkonošském symfonickém orchestru Slovanský pochod Petra Iljiče Čajkovského a už po prvním čtení not zbystřím pozornost, tohle mi je nějaké povědomá melodie. Už s tím jsou nějaké zkušenosti, když se hrála Brahmsova Akademická předehra, každý...

Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile (II)

20.02.2015 13:58
Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile (II) ďábelské kousky nejen na houslích Pokračování materiálu na námět nekonečného stroje v hudbě začneme zlehka. Johann Strauss syn (o něm jsem v loňském roce na těchto stránkách zavěsil řadu příspěvků v této sekci „Muzika“) nazval jednu ze...

Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile

19.02.2015 23:54
Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile ďábelské kousky nejen na houslích V jednom příspěvku ze série o proslulých virtuózních houslových skladbách, věnovaném Niccolò Paganinimu, jsem se vedle jeho proslulé čtyřminutové „etudě“ na housle s názvem Moto perpetuo zmiňoval o tom, že...

Niccolò Paganini / Nel cor piu non mi sento

19.02.2015 23:25
Niccolò Paganini / Nel cor piu non mi sento ďábelské kousky na houslích Řada skladeb, které italský houslový virtuóz napsal a hrál na svých vlastních koncertech, souvisí s tehdejší operní tvorbou. Je to vlastně chytré propojení dvou momentů – známé melodie, na niž Paganini napsal variace, a...

Niccolò Paganini / Moto perpetuo

19.02.2015 23:24
Niccolò Paganini / Moto perpetuo ďábelské kousky na houslích Myšlenka stroje, který je „věčně v pohybu“, jak označuje jeho původní název perpetuum mobile (jeho kouzlo je ovšem v tom, že pracuje bez jakéhokoli zdroje vnější energie, pouze s počátečním impulsem, touha všech vynálezců,...

Royal Blood / Royal Blood

16.02.2015 11:15
Royal Blood / Royal Blood nejnovější alba nonartificiální hudby Royal Blood je britské rockové duo, které tvoří bubeník Ben Thatcher a baskytarista a zpěvák Mike Kerr. Eponymní album je zajímavé tím, že vzniklo po velice úspěšném vystoupení kapely na festivalu na Gladstonbury, kam se mimochodem...

Ed Sheeran / X

16.02.2015 11:14
Ed Sheeran / X nejnovější alba nonartificiální hudby Titul posledního alba Eda Sheerana  je velice úsporný. Jediné písmeno či vlastně znak pro násobení „X“. Je tomu tak už podruhé, jeho první album, které odstartovalo hudební kariéru, mělo název „+“. Příběh anglického chlapce, který...

George Ezra / Wanted on Voyage

16.02.2015 11:14
George Ezra / Wanted on Voyage nejnovější alba nonartificiální hudby Britský písničkář vystoupal na vrchol hitparády i u nás, populární jsou singly Cassy O, Budapest, Did You Hear the Rain. Album Wanted on Voyage je jeho studiovým debutem, produkoval je Cam Blackwood ve Voltaire Road Studios,...

Jack White / Lazaretto

16.02.2015 11:12
Jack White / Lazaretto nejnovější alba nonartificiální hudby Tak jsem si pustil videoklip titulního songu muziky, k níž mám pouhý tip a jinak vůbec nic o ní nevím (takže tento příspěvek je i pro mě průzkumnou činností), a hned po prvním poslechu musím říct, že je to „hodně dobrej, svižnej...

U2 / Song sof Innocence

16.02.2015 11:11
U2 / Song sof Innocence nejnovější alba nonartificiální hudby Tak s touhle kapelou mám problém, vlastně pořádně nevím proč, přestože rozumem chápu, že má při svém takřka čtyřicetiletém působení v showbyznysu a stem milionů prodaných nosičů za celou dobu své kariéry (a nejen kvůli tomu,...

Anne Akiko Meyers

15.02.2015 11:37
Anne Akiko Meyers  světoví houslisté Anne Akiko Meyers se narodila 1970 v San Diegu v Kalifornii jako dcera US-Američana a Japonky. Na housle začala hrát ve čtyřech letech, v sedmi poprvé vystupovala s orchestrem ve svém rodném městě. V jedenácti letech pak...

Niccolò Paganini / Benátský karneval

15.02.2015 11:34
Niccolò Paganini / Benátský karneval ďábelské kousky na houslích Pes jitrničku sežral, řeknete si po několika tónech virtuózní skladby Niccolò Paganiniho, která patří k nejpovedenějším kouskům, které proslulý Janovan pro hru na housle vytvořil. Jednoduchá „písnička“ s dvaceti variacemi,...

Antonio Bazzini / Rej skřítků

15.02.2015 11:33
Antonio Bazzini / Rej skřítků ďábelské kousky na houslích Mezi smyčcovými kvartety, houslovými koncerty či ouverturami a symfoniemi – beru-li v potaz pouze instrumentální hudbu – italského houslisty Antonia Bazziniho (1818 – 1897), nalezne zájemce o virtuózní houslovou literaturu jeden...

Leonard Cohen / Popular Problems

15.02.2015 11:26
Leonard Cohen / Popular Problems nejnovější alba nonartificiální hudby Tak tady samozřejmě okamžitě nastoupí respekt před výjimečnou osobností, která šetří hudbou jak šafránem a jejíž výpověď byla už od prvního alba, Songs of Leonard Cohen (1967), jemuž ještě předcházela celá řada událostí a...

Damon Albarn / Everyday Robots

15.02.2015 11:23
Damon Albarn / Everyday Robots nejnovější alba nonartificiální hudby Damon Albarn je určitě pozoruhodná osobnost, pamatuju ho z Gorillaz před časem, také je hlavní tváří skupiny Blur. Vzpomínám na Gorillaz před časem, tam Albarn měl svůj podíl, to bylo zajímavé. Recenze alba, které vyšlo vloni...

Robert Plant / Lullaby and… The Ceaseless Roar

15.02.2015 11:22
Robert Plant / Lullaby and… The Ceaseless Roar nejnovější alba nonartificiální hudby Desáté sólové studiové album Roberta Planta, hudební kritikou označovaného často jako nejvýznamnější zpěvák rockové hudby v celé její historii. Legenda, která rozhodujícím způsobem přispěla ke slávě Led...

Michal Zbořil

11.02.2015 11:13
Michal Zbořil současní umělci / krátké info / tip na vzbuzení pozornosti Tip mám z výtvarného katalogu, což svědčí o experimentálním zaměření M. Z.. Chtěl jsem zjistiv více, ale příliš mnoho jsem nevygoogloval. Našel jsem jeho hudební zaměření, přesněji nástroje, na které hraje či hudební...

Peter Graham

11.02.2015 11:13
Peter Graham  současní umělci / krátké info / tip na vzbuzení pozornosti Tak toto je opravdu mezní příklad, takřka „cageovský“, v tom smyslu, že všechny zdroje, které by člověk očekával, jsou jaksi „preparované“. Zkrátka se mi o tomto autorovi, kromě toho, že je to vlastně Jaroslav...

Houslařský rod Špidlenů

11.02.2015 11:02
Kolem houslařského umění chodí člověk, když hraje na housle, po celý život. A těch impulsů, informací, případně nejrůznějších setkání byla celá řada. Ostatně v Jičíně, kde jsem coby školáček vzal housličky poprvé do ruky, bylo několik houslařů, ti nejslavnější Patočkové, a z nich Benjamin...

Ondřej Havelka, šedesátiny a elektroswing

11.02.2015 11:00
Ondřej Havelka, šedesátiny a elektroswing Na otázku Terezy Radvákové, jak se z člověka stane fenomén, odpověděl Ondřej Havelka v rozhovoru v Instinktu (18. prosince 2014) skromně: Nepřehánějte, slečno redaktorko. Všechno pramení z mé dlouholeté spolupráce s Originálním...

Taylor Swift

08.02.2015 00:23
Taylor Swift téma z tisku O bleskové kariéře písničkářky, která jako nejmladší podepsala smlouvu s vydavatelstvím Sony a jejíž druhé album Fearless (už první vzbudilo neuvěřitelnou pozornost, za song Our Song Grammy v kategorii Best New Artist, tj. jako u nás Objev roku) se stalo...

Katarína Knechtová

08.02.2015 00:19
Katarína Knechtová témata z tisku Nejspíš jsem ji nikdy neslyšel a možná její písničky dokonce nejsou mým šálkem čaje, to ale není směrodatné. Slovenská zpěvačka původem z Prešova (nar. 1981), skladatelka, textařka, klavíristka, kytaristka, jak zní výčet jejích aktivit například na...

Dvořákovský rok s PSO

31.01.2015 17:13
Jistě to nebylo v roce 2014 jediné téma v programu Podkrkonošského symfonického orchestru, ale přinejmenším jím loňský koncertní rok vyvrcholil. K pěti místům, na kterých PSO pod taktovkou libereckého dirigenta Graziana Sanvita, zahrála vedle repertoáru sestaveného ze skladeb současných...

Muppets a Mahna Mahna Na

31.01.2015 13:05
Muppets a Mahna Mahna Na příběh jednoho popěvku Přesnější by byl název Mahna Mahna Na a Sesame Street, protože onen seriál byl rozhodující, ale tenhle se mi líbí víc oním takřka čarodějnickým náslovným rýmem (aliterací), a příspěvek samozřejmě zahrnuje všechno.  Možná někdy před deseti lety...

Borodinovo kvarteto & Claudi Arimany

08.01.2015 12:21
Borodinovo kvarteto & Claudi Arimany České doteky hudby 2014 Obecní dům – Smetanova síň, 2. ledna 2015, 19.00 Borodinovo kvarteto (Rusko) Ruben Aharonian – 1. housle Sergej Lomovskij – 2. housle Igor Naidin – viola Vladimír Balšin – violoncello Claudi Arimany – flétna (Španělsko) Prvním...

Jiří Jirmal & Jihoamerické inspirace

08.01.2015 11:32
Jiří Jirmal & Jihoamerické inspirace České doteky hudby 2014 Rudolfinum – Sukova síň, 27. prosince 2014, 19.00 Gran Duetto Concertante – Miloslav Klaus – kytara, Jan Riedlbauch – flétna Jiří Jirmal – kytara j. h. Podtitul večera v Sukově síni Rudolfina Gratulační koncert Jiřímu Jirmalovi,...

Barocco sempre giovane & hosté

08.01.2015 11:23
Vánoční koncert Barocco sempre giovane & hosté České doteky hudby 2014 Obecní dům – Smetanova síň, 26. prosince 2014, 19.00 Barocco sempre giovane Josef Krečmer – umělecký vedoucí Štěpán Kos – klavír Markéta Mátlová – soprán Jitka Hosprová – viola Iva Kramperová – housle Edita Keglerová –...

David Vávra & Šumná města

08.01.2015 11:12
David Vávra & Šumná města České doteky hudby 2014 Novoměstská radnice, 22. prosince 2014 Vernisáž výstavy Šumné stopy – Šumná města, 18.00 David Vávra, Radovan Lipus – průvodci pořadem Klavírní koncert k Roku české hudby, 19.00 Jaromír Klepáč – klavír Magdaléna Šestáková – klavír Film...

Alžběta Poláčková & Artemiss Trio

08.01.2015 11:03
Alžběta Poláčková & Artemiss Trio České doteky hudby 2014 Lichtenštejnský palác – Sál Bohuslava Martinů, 20. prosince 2014, 19.00 Alžběta Poláčková – soprán ArteMiss Trio: Adéla Štajnochrová – housle, Alžběta Vlčková – violoncello, Jana Holmanová – klavír Koncerty letošního MHF České doteky...

Marisa Blanes & Heroldovo kvarteto

08.01.2015 10:55
Marisa Blanes & Heroldovo kvarteto České doteky hudby 2014 Novoměstská radnice, 19. prosince 2014, 19.00 Marisa Blanes – klavír (Španělsko) Heroldovo kvarteto Petr Zdvihal – 1. housle, Jan Valta – 2. housle, Karel Untermüller – viola, David Havelík – violoncello Koncert Heroldova kvarteta a...

Tři oříšky pro Popelku

08.01.2015 10:53
Tři oříšky pro Popelku České doteky hudby 2014 Obecní dům – Smetanova síň, 18. prosince 2013, 19.00 Plzeňská filharmonie Plzeňský dětský sbor Bedřiška Koželuhová – sbormistryně Martin Hybler – dirigent Debashisch Chaudhuri – dirigent (Indie) Jana Rauschová, Nicola Pospíšilová, Magdalena Fraňková –...

Andrej Baranov & Má vlast

08.01.2015 10:51
Andrej Baranov & Má vlast České doteky hudby 2014 Pražský hrad – Španělský sál, 16. prosince 2014, 19.00 Andrej Baranov – housle (Rusko) Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín Leoš Svárovský - dirigent Otevření celého MHF České doteky hudby slavnostním zahajovacím koncertem je vždy spojeno...

Vánoční balíček 2014

15.12.2014 19:46
Po několikátý rok jako vánoční přání připravuju malý balíček vánoční muziky, a s přáním krásného prožití svátků a dobrého příštího roku všem blízkým, přátelům a známým tak činím i letos. Tentokrát jsem vybral „českou klasiku“, pastorální mši Jakuba Jana Ryby v podobě animovaného betlému...

François-Antoine Habeneck

14.12.2014 01:05
Francouzský houslista, skladatel a dirigent se narodil v Charleville-Mézières, dnes padesátitisícovém městě v departementu Ardeny, v roce 1781. Syn houslisty a vojenského muzikanta původem z německého Mannheimu, studoval na Pařížské konzervatoři, kde byl žákem Pierre Baillota, zprvu...

Anastasja Čebotareva

13.12.2014 23:58
Anastasja Čebotareva světoví houslisté Anastasja Saveljevna Čebotareva je současná ruská houslistka, narodila se v roce 1972 v Oděse, vystudovala postupně Centrální hudební školu v Moskvě a Moskevskou konzervatoř, debutovala v Paganiniho mezinárodní houslové soutěži v roce...

Akiko Suwanai

13.12.2014 23:57
Akiko Suwanai světoví houslisté Japonská houslistka se narodila v roce 1972 v prefektuře Tokio. Je nejmladší vítězkou Čajkovského mezinárodní soutěže v roce 1990. Získala také druhé místo v prestižní Mezinárodní soutěži královny Alžběty v roce 1989. Studovala u Toshiya Etô...

Accademia Bizantina

13.12.2014 23:56
Když jsem se zabýval v jednom nedávném příspěvku americkou houslistkou ruského původu jménem Viktorie Mullova, našel  jsem moc pěknou nahrávku Bachových houslových koncertů se souborem Accamedie Bizantina. Poohlédl jsem se po dalších nahrávkách, tady jsou: Sinfonie z kantát / 19...

Arabella Steinbacherová

13.12.2014 23:54
Arabella Steinbacherová světoví houslisté Narodila se v roce 1981 v Mnichově jako dcera Japonky a profesora hudby Alexandera Steinbachera. Od třech let začínala hrát na housle, v devíti letech dostala stipendium na Vysoké hudební škole v Mnichově u Any Chumachenco, která...

Ilja Grubert

13.12.2014 15:27
Ilja Grubert světoví houslisté Lotyšký houslista Ilja Grubert se narodil v roce 1954 v Rize, své hudební vzdělání započal v Hudební škole Emīlsa Dārziņše. Od čtrnácti let pokračoval v lekcích u proslulých ruských houslových pedagogů jako Jankeleviče, Gilelse, Kogana na Moskevské...

Viktoria Mullova

13.12.2014 15:27
Viktoria Mullova světoví houslisté Viktoria Mullova je jednou z nejvýznamnějších houslistek současnosti. Narodila se ve stotisícovém městě Šukovski v Moskevské oblasti v roce 1959. Studovala na Centrální hudební škole v Moskvě obor hra na housle a pokračovala ve svém vzdělání u...

Vladimír Spivakov

13.12.2014 15:23
Vladimír Spivakov světoví houslisté Ruský houslista a dirigent se narodil v roce 1944ve městě Ufa v Sovětském svazu, dnes metropoli ruské republiky Baškortostánu (žijí zde Baškirové, většinu ale i jiné národy, zvl. Tataři) na jihu evropské části země. Od roku 1989 vede Mezinárodní hudební...

Dvořákova Praha

12.12.2014 16:59
Hudebních festivalů spojených se jménem ikony české kultury, skladatelem Antonínem Dvořákem, je celá řada. V Roce české hudby kulturní veřejnost vnímá tyto souvislosti, takovým impulsem ke konci roku je kompletní provedení všech devíti Dvořákových symfonií na jednom programu České televize. V...

Viktor Treťjakov

08.12.2014 19:06
Viktor Treťjakov světoví houslisté Jméno Treťjakov je v Rusku velmi frekventované. Známe Treťjakovskou galerii coby jeden z nejvýznamnějších uměleckých institucí v zemi, muž stejného jména (nar. 1909) byl hercem, dále bychom našli politiky, vědce atd., ovšem už s jiným křestním...

Oleg Kagan

08.12.2014 18:44
Oleg Kagan světoví houslisté Sovětský houslista Oleg Mojsejevič Kagan se narodil v roce 1946 v v Južno-Sachalinsku, největším městě ostrova Sachalin. Je to největší ruský houslový virtuóz generace po Davidu Oistrachovi. Od sedmi let byl žákem Joachima Brauna na Lotyšské státní...

Eugene Fodor

08.12.2014 18:44
Eugene Fodor světoví houslisté Americký houslista, vítěz Mezinárodní Paganiniho houslové soutěže v roce 1972, jakož i Čajkovského mezinárodní houslové soutěže v roce 1974, se narodil v Denveru v roce 1950. Studoval u renomovaných hudebníků, jako jsou Ian Galamian, Josef Gingold...

Efrem Zimbalist

08.12.2014 18:42
Efrem Zimbalist světoví houslisté Americký skladatel, hudební pedagog a dirigent ruského původu a rovněž jeden z nejvýznamnějších koncertních houslistů 20. století se narodil v Rostově na Donu v roce 1899. Efrem je židovského původu, jeho otec, Aron Zimbalist, byl dirigentem...

Shmuel Ashkenasi

08.12.2014 18:39
Shmuel Ashkenasi světoví houslisté Izraelský houslista se narodil v Tel Avivu v roce 1941. Studoval na tamější Vysoké hudební škole u Ilony Feherové. Pak šel na základě stipendia studovat do Spojených států na Curtis Institut ve Philadelphii u Efrema Zimbalisty. Mezinárodní věhlas získal...

Sergiu Celibidache

08.12.2014 00:44
Sergiu Celibidache světoví dirigenti Sergiu Celibidache (1912 – 1996) byl rumunský dirigent a hudební pedagog. Narodil se v rumunském městě Roman jako syn důstojníka kavalerie řeckého původu. Jeho rodné jméno bylo Celebidachi, němečtí úředníci však při zápisu zaměnili dvě písmena a budoucí...

Europera

07.12.2014 15:11
Někdy v létě jsem narazil na Facebooku na nadšení několika muzikantů z Podkrkonošského symfonického orchestru z koncertů se souborem, jehož jménem jsem si zprvu nebyl jist, domnívaje se, zda to není nějaké překlep. Vydal jsem se naznačeným směrem a zjistil, o co jde, v první...

Gavriel Lipkind

07.12.2014 00:34
Gavriel Lipkind světoví violoncellisté Gavriel Lipkind je žijící izraelský violoncellista. Narodil se v roce 1977 v Tel Avivu jako ruský vystěhovalec. V šesti letech začal hrát na violoncello, studoval na Tel Aviv S. Rubin Academy, poté na Vysoké hudební škole ve Frankfurtu nad...

Stephen B. Shipps

07.12.2014 00:33
Stephen B. Shipps současní houslisté Nějak se mi nedaří najít nějaký rozumný text jako východisko k informaci o americkém houslistovi Stephenu Shippsovi, o němž vím, že se dost pohyboval či pohybuje v Čechách, koncertoval tu s ruským klavíristou Dmitrijem Vorobjevem, s nímž také...

Jean-Delphin Alard

06.12.2014 23:25
Jean-Delphin Alard světoví houslisté Francouzský houslista a skladatel se narodil v roce 1815 v Bayonne. V deseti letech uvedl publikum do vytržení, když zahrál Viottiho houslový koncert. Od svých dvanácti let Alard studoval na pařížské konzervatoři u Françoise-Antoina Habenecka. Už...

Leopold Auer

06.12.2014 23:23
Leopold Auer světoví houslisté Houslista, houslový pedagog a dirigent Leopold Auer se narodil v roce 1845 ve městě Veszprém, jednom z nejstarších a vedle Ostřihomi nejdůležitějších měst v Maďarsku ve středověku. V pěti letech začal hrát na housle a v osmi letech byl přijat...

Ida Haendel

06.12.2014 23:22
Ida Haendel světoví houslisté Britská houslistka polského původu, narozená v roce 1928 v městě Chełm nedaleko polských hranic s Ukrajinou, začala hrát na housle ve třech letech, zkoušela sama hrát melodie své sestry a různé skladby a poté začala chodit na hodiny. V sedmi letech...

Hans Swarowsky

05.12.2014 21:34
Hans Swarowsky (1889 Budapešť – 1975 Salzburg) byl rakouský dirigent a od roku 1946 profesor na vídeňské Univerzity hudby a výtvarného umění. Syn velkoprůmyslníka studoval nejdříve na Vídeňské univerzitě filozofii a dějiny umění. Od roku 1920 se stal žákem Arnolda Schönberga a Antona Weberna,...

Amando Blanquer

05.12.2014 21:33
Španělský skladatel, hudebník a hudební pedagog se narodil v roce 1935 v Alcoi. Už jako dítě působil v tamějším souboru Banda Primitiva, naučil se na flétnu, pikolu, lesní roh, klavír a housle, dostal i první poučení o harmonii. Studoval pak na konzervatoři ve Valencii u Manuela...