stylistika II

Stylistika / Opakování II

Cvičení v psaní
Psaní je činnost v některých ohledech podobná každé jiné činnosti. Můžete se sice spoléhat na „nápad“, „jak je komu dáno shůry“ či záblesky geniality (a věřím, že je to u někoho možné), na druhé straně je to záležitost cviku stejná jako třeba trénink v basketbalu nebo hře na housle. Pravidelným psaním se lze prostě tuto věc naučit, „vleze do krve“. Znají to novináři, ale i spisovatelé, z nichž někteří si stanoví denní penzum, které prostě musí splnit. Nebo Haruku Murakami, ten si v jednom románu stanoví, kolik toho za den musí ujít.

Z houslí mám zkušenost, že důležité je pojmenovat, co se chci naučit. Pro tento účel existují tzv. etudy, ve kterých se nacvičují výměny poloh, prstoklady, určité typy smyků, dvojhmaty apod. Stejným způsobem se ostatně lze naučit i činnosti samotného psaní na klávesnici, tzv. psaní všemi deseti. V životě to pro mne byla jedna z největších investic, protože prakticky vůbec nemusím myslet na to, co píšu, tedy která písmenka píšu. Jde to automaticky.

Etudy v psaní
a) napište text podle zadání názvu a stylového útvaru (to jsou všechny ty slohy, které jsou uvedeny v minulé části
b) napište text jako rozvedení nějakého „citátu“, který si vyberete v „inspiromatu“ nebo sbírkách citátů
c) napište text, ve kterém si budete hlídat jeho délku (standardní „sloh“ je 250 slov). Udělejte to tak, že první věta zní: Mám za úkol napsat sloh o 250 slovech. Na příslušném místě se musí objevit věta V této větě text dosáhl 50 slov. Takovéto věty napište, když odhadnete, že v tomto místě je 100. slovo, 150. a 200. slovo. V poslední větě napište V této větě dosáhl text zadaného penza slov.
d) napište text, který je polemikou k textu, který si vyberete v tisku
e) napište text, který má kompozici, v níž se od začátku do konce odvíjí další věta od předchozí; jako protiklad napište text, v němž se začátek každého dalšího odstavce bude odvíjet od první věty (B. Hrabal např. napsal jeden text, ve kterém každá kapitola začínala slovy zhruba „Tak poslouchejte, co vám teď řeknu“.