Zvony

27.01.2011 23:42

Tak rozhodně ne „Zvony a zvonky“, nevím, proč mne napadl název jinak milé knížky J. V. Sládka pro děti. Tento článek by se měl naopak věnovat těm nejvýznamnějším zvonům. Když jsem před několika dny psal v souvislosti s projektem Německé katedrály o dómu v Kolíně nad Rýnem, nemohl jsem přehlédnout aktuální zprávu o tom, že se na zvonu, jednom z největších na světě, utrhlo a zřítilo srdce. Něco podobného se stalo i u nás v roce 2002, když u našeho největšího zvonu Zikmund puklo srdce. Hovořilo se o tom, že to je „zlé znamení“, a vskutku dva měsíce nato v Praze a v Čechách nastaly mimořádné povodně.

Zvony, přestože je rovněž můžeme zařadit do „hudebních nástrojů“, a svým způsobem je budeme také v této rovině vnímat, už jen proto, že často tvoří jednu řadu určitého ladění (nemyslím tím teď zvonkohry, které hrají konkrétní melodie, ale opravdu ladění velkých zvonů), mají řadu dalších závažných významů. O tom svědčí jejich jména, jejich vysvěcení a jejich poslání, mnohdy okolnost, jakých historických událostí jsou svědky, ale také jejich vlastní historie. Též historie vzniku i zkázy. Neboť zvonovina, drahý materiál, byl často „odduchovněn“ a prostě použit k odlití zbraní, děl, které halt byly „více třeba“.

Takže zvony jsou významnou součástí dějin lidstva.

Můžeme se věnovat tomu, jak vlastně zvon vypadá a jakým způsobem je umístěn tam, kde plní svou úlohu, stavbám, ve kterých je umístěn, způsobu zvonění, specifickým funkcím. Jejich poselství a symbolice, literárním, hudebním, historickým a společenským kontextům (také např. téma zvonu v literatuře či hudbě), užití v rituálech v sakrálním prostoru i mimo něj v celém společenství, městě i širé krajině.  Jednotlivým zvonům či jejich příběhům. Zvonolijectví coby řemeslu či umění. Je to zase takový jeden velký balík, tedy několikavrstevná či –úrovňová záležitost, stejně jako „katedrály“ či „velkoměsta“, jimž se věnuji v jiných projektech. Tady musí zatím postačit jeden článek.

Naše významné zvony

Naším největším zvonem je Zikmund v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Vyrobil jej brněnský zvonař Tomáš Jaroš v Praze v roce 1549. Wikipedie uvádí jeho pozoruhodné rozměry / dolní průměr 256 cm, výška 203 cm, hmotnost asi 16,5 tuny, především ale popis bohaté a pozoruhodné výzdoby, která zahrnuje řadu motivů, ornamentálních pásů s texty, reliérů či ztvárnění historických postav atd. Jednotlivé prvky představují antické motivy, významné postavy z českých dějin, zobrazení důležitých mincí. To znamená řadu souvislostí, za nimiž je možné se vydat. Já bych zde chtěl zdůraznit skutečnost, že ve věnování je oproti pantroniciu katedrály rozšířeno o další jména, jak je patrné z nápisu Léta Páně 1548 k chvále Boha Všemohoucího a rodičky Boží Panny Marie a sv. Víta, Václava, Vojtěcha, Zikmunda, Prokopa a Ludmily, patronů pražské církve. Dva náměty - Zvěstování Panny Marie a Nejsvětější Trojice – byly převzaty z obrazů Albrechta Dürera. K rozeznění zvonu je třeba šesti zvoníků – čtyři rozhoupávají zvon, dva obsluhují srdce. Jméno Zikmund samozřejmě není podle císaře Zikmunda, „lišky ryšavé“, známého z příběhu Mistra Jana Husa, nýbrž podle svatého Zikmunda, burgundského krále, který žil v 6. století, který byl u nás předmětem kultu, rozšířeného císařem Karlem IV. Jeho zpodobení najdeme na Karlově mostě v sousoší spolu se sv. Václavem a sv. Norbertem.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvon_Zikmund
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Zikmund
http://www.youtube.com/watch?v=f97XSzMot1c
http://www.youtube.com/watch?v=N2iSW6Uv5Vo&feature=related
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Bridge_St_Norbert_Venceslas_Sigmund.jpg

Nápisům na zvonech se na Wikipedii věnuje samostatný článek, stejně tak dějinám zvonařství.
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pisy_na_zvonech
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_zvona%C5%99stv%C3%AD
Obecně se věnuje tématu „zvon“ článek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvon

Přestože je zde řada dalších odkazů, přehled významných zvonů u nás na Wikipedii nenajdeme.
Historii zvonů najdeme v nejrůznějších souvislostech, mám dojem, že nepříliš systematicky. Vůbec bylo obtížné na internetu najít jakkoli kompaktnější informace o českých zvonech. V tomto ohledu jsou zde informace skoupé. Uvádím tedy, na co jsem narazil, bez nároku na jakoukoli úplnost. Pokud bych se měl dobrat vyšší informační kvality, musel bych konzultovat téma opravdu s odborníkem.

Leccos se nicméně dozvíme např. na stránkách zvonařské dílny v Brodku u Přerova
http://www.tournavigator.cz/tk/zd/ ,
rovněž na stránkách Českého rozhlasu
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/-velikonocni-svatky-provazeji-zvony- .
Zevrubný článek
http://pamatky.bcb.cz/Zvony/Napisy-na-zvonech-v-Cechach .
Jinde jsem našel
http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=20997
výpisek
Největší soubor zvonů má kostel Panny Marie v Táboře-Klokotech, celkem deset zvonů rozvěšených v několika věžičkách tohoto poutního místa. Ojedinělý soubor má i kostel ve Vodňanech (šest zvonů), Černá věž v Českých Budějovicích (sedm zvonů), kostel v Blatné (pět zvonů), Kájově (pět zvonů) nebo Veselí nad Lužnicí (čtyři velké zvony).
"O první místo na žebříčku největších zvonů se v českobudějovické diecézi dělí zvon Bumerin z roku 1723 na Černé věži v Českých Budějovicích a zvon sv. Václav a Vojtěch z roku 1848 na věži kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Oba jsou svými rozměry v podstatě totožné, mají průměr přes 180 centimetrů a hmotnost kolem 3,5 tuny," řekl Lunga ČTK.

Podívejme se tedy na některé zvony v konkrétních významných chrámech a jiných stavbách u nás.
Katedrála sv. Ducha / Hradec Králové
Orel (Michael), Dominik (Leopold), Žebrák (Václav), Klement
http://www.dekanstvihk.cz/historie/historie_katedrala/historie_katedrala_zvony.htm
Bílá věž / Hradec Králové
Sv. Augustin
http://www.youtube.com/watch?v=WSigYi9htKA

Černá věž, České Budějovice
Bumerin, Marta, Octava, Maria … (7 zvonů)
http://www.vaclavprokupek.cz/news/ceske-budejovice/

Vimperk, jeden z nejstarších zvonů u nás
http://budejovice.idnes.cz/vimpersky-kostel-ma-zpatky-svuj-zvon-pri-msich-ho-rozezni-tri-zvonici-1m4-/budejovice-zpravy.asp?c=A101102_100244_budejovice-zpravy_pp

Katedrála Petrov, Brno
http://www.katedrala-petrov.cz/
http://oko.brno.cz/index.php?nav01=7816&nav02=18491&nav03=18515
http://www.youtube.com/watch?v=FTuR0tzAkis

Chrám sv. Bartoloměje, Plzeň
http://www.youtube.com/watch?v=VUj01Y-URIo

Chrám sv. Mořice, Olomouc
http://www.youtube.com/watch?v=RHSZU0KGOuw&feature=related
Katedrála sv. Václava, Olomouc   sv. Václav
http://www.youtube.com/watch?v=mpByuJ-jaMs&NR=1

Ještě několik videí, které jsem našel
Zvony Týnského chrámu, Praha
http://www.youtube.com/watch?v=SBizUXcA2_Y&feature=related
uživatel jaroslavociepka/youtube
řada videí – zvony v Čechách i zahraničí
http://www.youtube.com/user/jaroslavociepka

Na německých stránkách je na obecné stránce o zvonu přehled významných zvonů ve světě. Uvádějí se zde následující zvony (výběr):
Big Ben                Westminsterský palác v Londýně            13500 kg, ladění Es
http://de.wikipedia.org/wiki/Big_Ben
http://cs.wikipedia.org/wiki/Big_Ben
http://www.youtube.com/watch?v=q5vVlWdaC0o&feature=related
Není největším zvonem ve Velké Británii, těmi jsou
Great Paul          Katedrála sv. Pavla v Londýně                   17007 kg
http://www.youtube.com/watch?v=2vG-MsiAfg0

Great George 
Liverpoolská katedrála                                 15003 kg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_Pavla_%28Lond%C3%BDn%29
http://www.youtube.com/watch?v=h85dwqyCrwg

Buchenwaldský zvon v koncentračním táboře Buchenwald 7500 kg
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald

Campanone       Dóm sv. Petra v Římě                                   cca 9000 kg ladění E
odlitý 1785
největší ze sedmi zvonů v ladění e – a – cis – e / ais (prima) – h (sekonda) / g
http://www.youtube.com/watch?v=pO-2NAqj1tc

http://de.wikipedia.org/wiki/Petersdom

Emmanuel         Notre Dame Paříž                                           cca 13 000 kg
nazývaný též Emmanuel-Louise-Thérèse nebo Bourdon Emmanuel, odlitý r. 1682
http://de.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_%28Glocke%29
http://www.youtube.com/watch?v=MhYF-skG5Go
http://www.youtube.com/watch?v=Um7uBdTfgAs&feature=related

Slavnostní zvon Katedrála sv. Sofie Novgorod Rusko     cca 26 000 kg
odlitý 17. stol.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sophienkathedrale_%28Nowgorod%29
http://www.360cities.net/image/cathedral-kremlin-novgorod-russia#-99.84,-62.51,70.0

Zvon svobody Berlín, radnice ve čtvrti Schöneberg         největší zvon v Berlíně, 1950 http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitsglocke_in_Berlin
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/derbezirk/wissenswertes/freiheitsglocke.html
http://www.youtube.com/watch?v=FeyM_AsPdrM

Gloriosa              Dóm v Erfurtu                                                  11 450 kg, odlitý v r. 1497
http://de.wikipedia.org/wiki/Gloriosa_%28Erfurter_Dom%29
http://www.youtube.com/watch?v=UTnrN0PU0C4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Ql2XNyCr0NI

Le Bourdon        Münster Straßburg (Katedrála Panny Marie / Notre-Dame de Strasbourg)        
8 500 kg, odlitý v r. 1427               ladění As
http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburger_M%C3%BCnster
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_Notre-Dame_%28%C5%A0trasburk%29
http://www.strasbourg.info/cathedral/
http://www.youtube.com/watch?v=AFAmFIRIRZs

Liberty Bell (Zvon svobody)       Independence Hall (tenkrát State House), 1752/1753 (odlit/zavěšen)
http://www.libertybellmuseum.com/exhibits/stereoviews/svexhibitF.htm

World Peace Bell / Zvon milénia (původní název) 33 285 kg (první zvonění 2000), ladění A
jeden z více než dvaceti zvonů označených jako zvony světového míru
Newport Spojené státy
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Peace_Bell
http://www.youtube.com/watch?v=eI6Ll_QH9u0

Ojikicho ('Haung Ton') Myōshin-ji, hlavní chrám v Kjótu, odlit v roce 698, japonský národní poklad
http://de.wikipedia.org/wiki/My%C5%8Dshin-ji  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Myoshinji01s1920.jpg&filetimestamp=20090224115459
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Oldestbell.jpg&filetimestamp=20070212150428

Pretiosa Kolínský dóm, Německo           10 000 kg, ladění G, odlit v r. 1448
ve své době největší znějící zvon křesťanského Západu
http://de.wikipedia.org/wiki/Pretiosa
http://www.youtube.com/watch?v=YaIw1igkUt4
http://www.youtube.com/watch?v=jvUiOLgCuIM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=9Ax6dhfzZ1k&NR=1

Pummerin Svatoštěpánský dóm, Vídeň               21 383 kg, zavěšen 1957, ladění C
http://de.wikipedia.org/wiki/Pummerin
http://www.youtube.com/watch?v=z17lZsX5FU0
http://www.youtube.com/watch?v=_2rPKEzoYLE&feature=related

Salvator Severní věž Dómu v Salzburku                                14 256 kg, laděn Es
ostatních 6 zvonů visí v Jižní věži

Seznam zahrnující na 400 zvonů v Německu lze studovat na adrese
http://www.cottage7.de/glocken/glocken-in-deutschland.pdf

K obecným adresám patří
http://www.grabinski-online.de/glocken/glocken.htm rozsáhlý portál v němčině
A ještě jeden zajímavý soubor na youtube – „Technika kostelních věží“
http://www.youtube.com/user/Kirchturmtechnik

Zpět