Přehledy církevních staveb na Wikipedii

30.01.2011 22:16

Protože bych rád alespoň naznačil širší kontext projektu německé katedrály, uvádím níže některé seznamy, které nabízí německá Wikipedie. Pochopitelně vycházím ze své jazykové kompetence, některé seznamy lze „překlopit“ do angličtiny. Přesto i tyto seznamy mohou být při orientaci v problematice velice užitečné jako východisko.


Seznam nejvyšších sakrálních staveb
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_h%C3%B6chsten_Kirchen_und_Sakralgeb%C3%A4ude
Seznam známých církevních budov
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_bekannter_Kirchengeb%C3%A4ude
Seznam největších kostelů
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Kirchen
Seznam katedrál a dómů
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kathedralen_und_Domen
Dómy, mastery a katedrály v německy mluvících zemích
http://de.wikipedia.org/wiki/Dome,_M%C3%BCnster_und_Kathedralen_in_deutschsprachigen_L%C3%A4ndern
Seznam katedrál v Evropě
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kathedralen_in_Europa
Katedrály ve Francii
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kathedralen_in_Frankreich

Zpět