Archiv článků

Pavel Šporcl a Smiling String Orchestra

15.09.2017 13:32
Pavel Šporcl a Smiling String Orchestra čtvrtek 14. září, 19.00 hod., kostel sv. Jakuba Jičín – město pohádky 2017 V Jičíně je Pavel Šporcl, pokud vím, podruhé. Dokonce na stejném místě. Před těmi několika lety jsem ho vyfotil u vchodu, kde podepisoval svá alba a dal mi do ruky také svůj...

Umberto Eco / Od stromu k labyrintu

13.09.2017 12:55
To, že se v určitém časovém horizontu proměnil model uspořádání/poznávání světa, alespoň v tom běžném vnímání, od jednoho typu, který lze označit jako „strom“, k jinému, kde je toto uspořádání organizováno jinak, jsem si byl vědom po léta a průkaznou podobu toho jiného modelu ukázal...

Umberto Eco / Od stromu k labyrintu

13.09.2017 12:54
(pokračování) Nejvýraznějším příkladem pro běžně vzdělaného čtenáře (aspoň mi to tak připadá, i já jsem si jej přinesl z dřívějška do prostoru čtení Ecovy knihy) jsou nejspíš interpretace bible (jako celku i ve zcela konkrétních jednotlivostech), jak je zřejmé třeba už z toho, které knihy...

Johannes Brahms / Nejen Uherské tance

13.09.2017 10:53
Při příležitosti poslechu Brahmsova 5. uherského tance, o němž jsem už před časem napsal malý přípěvek a nyní jsem se k němu vrátil v souvislosti s připravovaným programem PSO k 10. výročí existence, kde se v jedné sekvenci sestavy/vzpomínky na někdejší repertoár objevil,...

Alissa Nutting / Tampa

03.09.2017 12:23
Před padesáti lety by takovýto text, veřejně vydaný, byl u nás nemyslitelný (vzpomínám si, jak ostře byl kritizován Bohumil Hrabal za použití slov, které pouze mírně překračovaly hranice spisovného jazyka, snad se jednalo o slovo kurva), před takřka sto lety (myslím na dobu meziválečnou) byly texty...

Ellen Taaffe Zwilich / Koncert pro housle a orchestr

02.09.2017 23:23
Občas stojí za to mít odvahu pustit si současnou vážnou muziku. Chce to soustředění, ale houslový koncert americké houslistky a skladatelky Ellen Taaffe Zwilich z roku 1999 je krásná skladba, plná emocí, melancholická, možná dokonce trochu smutná, takže ne vhodná při každé náladě, ale...

George Bizet / Symfonie č. 2 – Řím

02.09.2017 23:22
George Bizet byl jedním z nositelů ceny Grand Prix de Rome, původně vzniklé za vlády krále Ludvíka XIV. v roce 1663 a určené sochařům a malířům. Postupně se však okruh oborů, v nichž bylo možné cenu získat, rozšířil a v 19. století, přesněji od roku 1803, obdrželi cenu i...

Georges Bizet / Arlézanky

02.09.2017 22:16
Vzpomínám si, a někde je o tom i záznam, že jsem jednu ze dvou Bizetových suit, známých Arlézanek, uváděl před řadou let v úvodním slovu na koncertu PSO. Nyní při příležitosti deseti let trvání orchestr zařadil jednu z Bizetových skladeb jako připomínku někdejších pořadů do dramaturgie...

George Bizet / Les Toreadors

02.09.2017 20:49
Když si do vyhledávače YouTube zadáte výraz „Les Toreadors“, vyskočí vám jako jedno z prvních (možná první) video na obrazovce s úvodním textem Georges Bizet / Carmen Suite Nr. 1 (London Festival Orchestra, Alfred Scholz, to už není v našem kontextu tak důležité). „Písnička“, kterou...

Edward Elgar / Houslový koncert

02.09.2017 20:48
Koncert pro housle a orchestr b moll op. 61 patří k dílům anglického skladatele, které se čas od času objeví na repertoáru světových houslistů. Není možná tak známý jako třeba Brahmsův, Dvořákův, Čajkovského či Mendelssohnův, abych vyjmenoval ta nejznámější romantická díla tohoto formátu, ale...