Archiv článků

Jan Luffer

30.10.2017 15:43
Volal jsem Pavlovi Kracíkovi, jel jsem s ním před čtrnácti dny do Nové Paky na čtení Jaromíra Typlta o Františku Pečinkovi v tamějším Karmelitánském nakladatelství, a v autě s námi jel Pavlův kolega a dobrý přítel, jak jsem vyrozuměl z hovoru. Když jsem pak psal komentář...

Praktické věci

28.10.2017 11:28
Nejen z vůně fialek živ je člověk, říkávala moje matka. Vedle záležitostí duševních a duchovních, hraní na housle a čtení knih, jsou tady věci praktické, které nelze donekonečna odkládat. Vzhledem k trochu nadusanému programu jsem zamítl odstranit resty najednou, přišel bych nejméně o...

Dvakrát Komenský

28.10.2017 11:25
Neočekávaně (neměl jsem k dispozici podrobný obsah knih) jsem dvakrát za sebou narazil na pohled, navíc pozoruhodný (s čímž ovšem u obou autorů počítám), na velikána české vzdělanosti, historie a národa, Jana Amose Komenského. Potěšilo mě to o to víc, že v knize Umberta Eca Od stromu...

10 let PSO

28.10.2017 11:24
10 let PSO (text pozvánky na koncerty Podkrkonošského symfonického orchestru na události Facebooku) V rámci Tigridových dnů v Semilech vystoupí Podkrkonošský symfonický orchestr dne 28. 10. v KC Golf s bilančním programem složeným z nejoblíbenějších a nejzásadnějších skladeb, které za dobu své...

Posouvání

26.10.2017 11:52
V souvislosti s myšlenkově, ale hlavně časově náročným čtením a zpracováním více než sedmisetstránkového špalku, knihy Romana Jakobsona Poetická funkce, která mi přišla z Vědecké knihovny v Olomouci a kterou ale musím vrátit během třech neděl, tedy v kratším než běžném termínu...

Roman Jakobson / Poetická funkce (I)

23.10.2017 13:01
Roman Jakobson / Poetická funkce Jak uhrančivá je osobnost Romana Jakobsona, sezná čtenář souboru jeho prací, vydaných pod názvem Poetická funkce hned od prvních stránek, kdy jej zasáhne perspektiva jeho přístupu, integrující numiciózní práci s detailem fonologických a sémantických souvislostí...

Roman Jakobson / Poetická funkce (II)

23.10.2017 12:52
Poetická funkce Následují mé poznámky ke čtení knihy, popřípadě/respektive výpisky z nich. Nejsem pochopitelně s to komentovat vše, byť jsem četl pečlivě, text je křížením toho, co mne zaujalo v kontextu mých zájmů a minimální deskripce Jakobsonovy práce, snad smysluplné pro případné...

Roman Jakobson / Poetická funkce (III)

23.10.2017 12:46
II Základy českého verše „Rozbor české fonologie z jedné a českého básnictví v historickém vývoji z druhé strany mne vedl k tezi o důležitosti úlohy kvantity a mezislovního předělu v českém verši…“ (s. 158), začíná Jakobson vymezovat svůj úkol v nejrozsáhlejší, takřka...

Roman Jakobson / Poetická funkce (IV)

23.10.2017 12:39
III Český podíl na církevněslovanské kultuře Mýtus, který si budovala česká věda v 19. století ve snaze vytvořit svůj obraz o kulturní minulosti národa, je dnes pomalu setřásán, fakta postupně odhalují „osobitost a mohutnou expanzi české kultury gotické“ a též „domácí a mezinárodní závažnost...

Roman Jakobson / Poetická funkce (V)

23.10.2017 12:35
Středověké fraškovité mystérium (staročeský Mastičkář) Úvodem zmiňuje autor obtížnost postihnout podstatu smíchu a jeho ambivalenci s pláčem, [k Henri Bergsonovi, kterého Jakobson uvádí, jsem se kdysi rovněž obracel s podobnou otázkou, když jsem usiloval o vystižení podstaty komiky u...